Με 21 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 17 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουνίου  2014, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Τα  θέματα   της ημερήσιας διάταξης είναι τα  εξής:

 1. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 438.414,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
 2. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 615.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
 3. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ».
 4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
 5. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια διαφόρων εργαλείων.
 6. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.997,50 ευρώ για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας συντήρησης των κλιματιστικών συστημάτων του Δήμου Λεβαδέων.
 7. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια καλλωπιστικών φυτών , δένδρων , δενδρυλλίων.
 8. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια σάκων απορριμμάτων.
 9. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια χημικού υλικού.
 10. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια ειδών ένδυσης.
 11. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν  προμήθεια ανταλλακτικών.
 12. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια λαδιού και κεριού παραφίνης για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.
 13. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια διαφόρων εργαλείων.
 14. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν προμήθεια λιπασμάτων , φαρμάκων , ζιζανιοκτόνων.
 15. ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για Προμήθεια οικοδομικών υλικών.
 16. ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 70,00 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο οχήματος ΚΤΕΟ αυτοκινήτου του Δήμου Λεβαδέων.
 17. ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων , κοινόχρηστους χώρους , διαγράμμιση οδών.
 18. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ξυλείας.
 19. ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια οικοδομικών υλικών.
 20. ΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια σαφαλτομίγματος.
 21. ΄Εγκριση ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.