Επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την από 02/06/2014 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την άρση της αναστολής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς, μετά την αποκατάσταση της ζημιάς, ξεκίνησε η επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ.

Ο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς είχε αναστείλει την λειτουργία του, μετά την πυρκαγιά της 28ης Αυγούστου 2013, η οποία είχε προξενήσει καταστροφή κυρίως των μεμβρανών του κυττάρου εναπόθεσης απορριμμάτων.

Η εξυπηρέτηση των Δήμων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας, δηλαδή των Δήμων Λιβαδειάς, Ορχομενού & Διαστόμου – Αράχωβας, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών στο ΧΥΤΑ, γινόταν με την μεταφορά των απορριμμάτων τους στον ΧΥΤΑ Θήβας.

Από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την άρση αναστολής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, διάστημα για το οποίο υπήρχαν σχετικές συμβάσεις μεταξύ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ και Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ καθώς και των Δήμων της επαρχίας Λιβαδειάς, μεταφέρθηκαν από τους συγκεκριμένους Δήμους στον ΧΥΤΑ Θήβας συνολικά 5.789,5 τόνοι απορριμμάτων.

Η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Θήβας (01/04/2009 μέχρι και το 2013) που έχει διαχειριστεί η ΔΕΠΟΔΑΘ, έχει ως ακολούθως.

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΕ ΤΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
2009

(1/4 – 31/12)

25.407 Αρχική εκτίμηση (40.000 tn)

Έναρξη λειτουργίας

ΧΥΤΑ 01/04/2009

2010 36.262
2011 34.507 4,84 %

(σε σχέση με το 2010)

2012 32.698 5,24 %

(σε σχέση με το 2011)

2013 31.482 3,72 %

(σε σχέση με το 2012)

 

Σημειώνεται επίσης ότι, οι ποσότητες των εισερχομένων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Θήβας, που αφορούν τους Δήμους – Μέλη της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ ανήλθαν για το 1ο τρίμηνο του 2014 σε 6.921 τόνους.

Η ποσότητα απορριμμάτων για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 7.088  τόνοι.

Η διαχρονική μείωση της παραγωγής απορριμμάτων οφείλεται τόσο στην μείωση της κατανάλωσης, λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και στην αύξηση της οικιακής κομποστοποίησης (έχουν διανεμηθεί δωρεάν από τη ΔΕΠΟΔΑΘ περίπου 1.300 οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης προς τους πολίτες).

Τέλος θυμίζουμε ότι, όποιος πολίτης ενδιαφέρεται να προμηθευτεί δωρεάν οικιακό κάδο κομποστοποίησης, μπορεί να απευθύνεται στον Φο.Δ.Σ.Α. (τηλ.22620 22402).