Εξισωτική Αποζημίωση 2014 για του δημότες Ορχομενού

Κοινοποίηση στα Social Media
 Ενημερώνουμε τους δημότες του δήμου Ορχομενού για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2014 και που αναφέρεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς με δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο 211
( Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα ) και στο Μέτρο 212 ( Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών ) .
Ειδικότερα η αρμόδια Δ\νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2014-2020 με αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής οι οποίες θα υποβάλλονται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 , είτε μέσω διαδικτύου , είτε μέσω των αρμόδιων φορέων συμπλήρωσης και υποβολής , κατ΄επιλογή του δικαιούχου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :
1.     Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
2.     Στις ηλεκτρονικές δ\νσεις του Υπουργείου Αγροτικης Ανάπτυξης και Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε www.opekepe.gr .