Το καλοκαίρι αρχίζουν οι 50.000 προσλήψεις στο Δημόσιο -Η απασχόληση θα είναι πεντάμηνη

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρύξει μέσα στο καλοκαίρι τέσσερα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα για 49.761 άτομα. Όσοι προσληφθούν θα εργασθούν για πέντε μήνες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η καθαρή αμοιβή για ανέργους άνω των 25 ετών θα είναι 499 ευρώ και 258 ευρώ οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Ο καθαρός μισθός που θα λάβουν για πέντε μήνες απασχόλησης ανέρχεται στα 2.495 ευρώ ενώ η συνολική αμοιβή που περιλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές για το πεντάμηνο είναι 3.470 ευρώ.Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ μηνιαίως εκ των οποίων τα 427 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η συνολική αμοιβή για τους πέντε μήνες θα είναι 3.260 ευρώ.

Κριτήρια επιλογής:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου ή του / της συζύγου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
  • Το ύψος του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.
  •  Ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων.

Αυτοί που θα επιλεγούν πρέπει να είναι:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ νέοι άνεργοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  •  ‘Ανεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πηγή: www.iefimerida.gr