Η πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει το  Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

2. Εκλογή θέσεων υδρονομέων

3.Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ.   144/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

5.Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 7755/09-04-2014 απόφασης ένταξης του έργου: «Βελτίωση υφισταμένου αρδευτικού έργου του Δ.Δ. Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων».

6.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Αλαλκομενών».

7.Απολογισμός οικονομικού έτους 2013 του ΑΠΟΔΗΛ.

8.Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

9.Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά.