Λειτουργία Δημόσιας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) για αποφοίτους Γυμνασίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει στη Λιβαδειά Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Σ.Ε.Κ. θα λειτουργήσει στο συγκρότημα που στεγάζεται και το Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς στην οδό Δελφών 24 – 26.

Σκοπός – Φοίτηση

1. Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους Γυμνασίου.
2. Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
3. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου.
4. Στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ. το πρόγραμμα προβλέπει μαθήματα τριάντα (30) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Από αυτές, οι τεσσάρες (4) ώρες, για δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, και είκοσι έξι (26) ώρες, για μαθήματα Ειδικότητας με 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
5. Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», για ένα σχολικό έτος.
Αποφοίτηση

Οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2 και με την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3. Μετά από εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.
Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.

Οι Ειδικότητες της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι 52.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις ειδικότητες και να δηλώνουν την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://seklivadias.blogspot.gr
Περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά 13:00 με 20:00 στο Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς 24-26, 1ος όροφ. και στο τηλέφωνο 22610 28170.
Ι.Ε.Κ. Λ ι β α δ ε ι ά ς.