Επιδοτούμενα σεμινάρια από την ΟΕΒΕ Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ  ενημερώνει τα μέλη της ότι προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, ΛΑΕΚ 1-25, έτους 2012, στις παρακάτω θεματολογίες:

      1)   «Πληροφορική WINDOWS – WORD – EXCEL»

      2)   «Εξυπηρέτηση πελατών – Υγιεινή τροφίμων»

3)      «Τεχνικές πωλήσεων Marketing»

Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,45% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

 Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις μέλη του ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ  οι οποίες:

·Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
· Κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2011.
· Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
· Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι σαράντα (40) ώρες το καθένα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα επιδοθούν στους καταρτιζόμενους βεβαιώσεις παρακολούθησης από το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΜΑSTER.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες μπορείτε μέχρι τις 24/12/2012 να επικοινωνείτε στα γραφεία της ομοσπονδίας μας

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ

                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

              ΧΑΡΑΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                      ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ