Έναρξη εγγραφών στους παιδικούς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο  ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  ανακοινώνει  ότι  ξεκινούν  οι  εγγραφές  και  επανεγγραφές  νηπίων στους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   από  20  ΜΑΪΟΥ   έως  20  ΙΟΥΝΙΟΥ  2014.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Εργαζόμενη  μητέρα
  2. Ηλικία  παιδιού:

α)  από  ενός (1) έτους  έως  2,5  ετών  προκειμένου  να  εγγραφεί σε βρεφικό  τμήμα  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  και

β)  από  2,5  ετών  μέχρι  της  εγγραφής  του  στο  Δημόσιο Νηπιαγωγείο  προκειμένου  να  εγγραφεί  σε  ΠΑΙΔΙΚΟ  ή ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Πιστοποιητικό  γέννησης  του  παιδιού.
  2. Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.
  3. Βεβαίωση  γιατρού  για την  καλή  σωματική  και  πνευματική  υγεία  του  παιδιού.
  4. Βεβαίωση  εργοδότη  ότι  και  οι  δύο  γονείς  εργάζονται.
  5. Επικυρωμένο  αντίγραφο  ενσήμων  των  γονέων.
  6. Αντίγραφο  της  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήματος  οικ. έτους  2013.
  7. Για  την  εγγραφή  παιδιών  αλλοδαπών  γονέων  εκτός  των  προηγουμένων  δικαιολογητικών, απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  και  η  άδεια  νόμιμης παραμονής  στη  χώρα μας,  όπως  αυτή  αποδεικνύεται από  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξεις.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όλα  τα  παραπάνω  εκτός  από  το  πιστοποιητικό  γέννησης  του  παιδιού.

 

Τηλέφωνα  επικοινωνίας και διευθύνσεις:

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Αναλήψεως 20)   τηλ.:22610-29630

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Αχιλλέως 16)     τηλ.:22610-20250

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Λιάκουρας)      τηλ.:22610-24162

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Μ. Ασίας 2)      τηλ.:22610-24827

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)  τηλ.:22610-43066

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αιτήσεις για όλους τους Σταθμούς θα υποβληθούν στον Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ   ΣΤΑΘΜΟ   ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  (Μ. Ασίας 2).