Επίσκεψη Dr. Robert Muller στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών

Κοινοποίηση στα Social Media

Μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι
έγκλειστες γυναίκες στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα
Θηβών, στο πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος «Γυναίκα: Από
την Παραβατικότητα στην Αποκατάσταση», υπαγόμενου στην Πράξη
3.2.4., του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», που αφορά στην
υποστήριξη των Κρατουμένων Γυναικών στο Κατάστημα Κράτησης
Ελαιώνα Θηβών.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση και η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με Δικαιούχο
την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».
Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, οι ωφελούμενες γυναίκες συμμετείχαν σε
εκπαιδευτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης, με την εθελοντική
συμμετοχή του Dr. Robert Muller, Κοινωνιολόγου, Συμβούλου
Επιμόρφωσης, του Πανεπιστημίου Flinders της Αυστραλίας, ο οποίος
διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, σε ζητήματα
Κοινωνικής Αποκατάστασης και Ισόρροπης Κοινωνικής Ανάπτυξης.
Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η δημιουργία μιας ξεχωριστής
εμπειρίας, με επίκεντρο την ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων έγκλειστων γυναικών.

Επιπλέον, ήταν μια ευκαιρία να ασκήσουν οι
ωφελούμενες τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητές τους για
κοινωνική επανατοποθέτηση και αποκατάσταση.
Συντονιστές της εκπαιδευτικής συνάντησης ήταν οι κ.κ. Γιώργος
Σκαρβέλης, Κοινωνιολόγος M.Ed., Σύμβουλος Επιμόρφωσης και
Εκτελεστικός Διευθύνων της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος και Δήμητρα Δεληκωστοπούλου, Σύμβουλος
Επιμόρφωσης Ενηλίκων & Εκπαιδεύτρια του Προγράμματος.
Παρίσταντο, επίσης, οι κ.κ. Ρέα Πράπα, Δημοσιογράφος – Σύμβουλος
Επικοινωνίας και Μαρία Συμεωνίδη, Κοινωνική Λειτουργός, μέλη της
επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος.
Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η συμβολή της Διοίκησης και της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα
Θηβών, που στέκονται πάντοτε αρωγοί σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες,
οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων των έγκλειστων γυναικών,
προκειμένου να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.
Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενες, κατά τους τελευταίους τέσσερις
μήνες, συμμετέχουν ενεργά στο Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης,
που πραγματοποιείται στο χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Το εν λόγω Εργαστήρι,
λειτουργεί στo πλαίσιo της εγκεκριμένης Ενέργειας «Συμβουλευτική και
Υποστήριξη Ωφελουμένων» του υλοποιούμενου Προγράμματος.
Μάλιστα πρόσφατα – στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος –
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα, με θέμα “Γυναίκα: Από την
Παραβατικότητα στην Αποκατάσταση”, στο Ενοριακό Κέντρο Ασωπίας,
την οποία τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, την Εκπαιδευτική Κοινότητα, μέλη Τοπικών Συλλόγων και πλήθος κόσμου.