Συνέλευση του Ε.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Συνέλευση του Ε.Σ. Λιβαδειάς 

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

          Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού  Συλλόγου Λεβαδείας, αποφάσισε  σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μελών  του  Συλλόγου.

          Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την  Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014, η δεύτερη για την Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λεβαδείας.

           Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση,  λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 12ης Μαΐου 2014,  και της 19ης Μαΐου 2014  ,  η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την

26η Μαΐου 2014.

 

                  Τα Θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα  ακόλουθα :

 

1. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού έτους 2013 

2. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014 

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

5. Προκήρυξη Εκλογών

 

 

 

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΕΡΟΣ