Ειδικό κέντρο θεραπειών Ανάπτυξη

Κοινοποίηση στα Social Media

Το κέντρο ειδικών θεραπειών ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι ένα σύγχρονο κέντρο που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο χώρο της θεραπευτικής αποκατάστασης και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Γενικότερα όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις βασίζονται σε διεθνείς έγκυρες μεθοδολογίες οι οποίες υλοποιούνται με την βοήθεια υποστηρικτικών μέσων όπως assistive technology) υποστηρικτική τεχνολογία έτσι ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα η αποκατάσταση των παιδιών και η ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο και στη ευρλυτερη κοινωνία.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μέσω αξιολογητικών εργαλείων (τέστ) αξιολογεί και καταγράφει το επίπεδο των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων του παιδιού. Η ολιστική αξιολόγηση περιλαμβάνει :
Ιατρική
Λειτουργική
Γνωστική
Λόγου και επικοινωνίας
Παιδαγωγική
Αισθητηριακή-κινητική
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης παρουσία παιδονευρολόγου με στόχο την ακριβή διάγνωση και την σχεδίαση του καταλληλότερου αποκαταστασιακού προγράμματος στα ακόλουθα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά τμήματα.
Ειδικού παιδαγωγικού
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας
Υδροθεραπείας (θεραπευτική πισίνα)
Συμβουλευτικής
Προεπαγγελματικής κατάρτισηςk3
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
Αξιολογώντας και εντοπίζοντας το πρόβλημα των παιδιών η διεπιστημονική ομάδα διαμορφώνει πλήρες πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης για παιδιά με : μαθησιακές δυσκολίες (που αφορούν στην μάθηση γραπτού-προφορικού λόγου, την ανάλυση των γνωστικών λειτουργιών κ.α ), δυσλεξία, δυσαριθμησία, μαθησιακά κενά, διάχυτη εξελικτική διαταραχή και νοητική καθυστέρηση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις νοητικές τους δυνατότητες και δεξιότητες μέσα από καινούριες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις υιοθετώντας εναλλακτικές παρεμβάσεις και εφαρμογές υποστηρικτικής τεχνολογίας.
Σκοπός των προσεγγίσεων αυτών είναι η υποστήριξη του σχολικού προγράμματος και των καθημερινών δραστηριοτήτων του παιδιού.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το τμήμα της λογοθεραπείας αντιμετωπίζει όλες τις γλωσσικές διαταραχές που δυσχεραίνουν την κοινωνική προσαρμογή του παιδιού. Οι κυριότερες μορφές διαταραχών του λόγου είναι : αναρθρία-δυσαρθρία, αλαλία-δυσλαλία, αφασία-δυσφασία, τραυλισμός, οπτικές αδυναμίες-τύφλωση, ακουστική ανεπάρκεια-κώφωση, αυτισμός, νοητική καθυστέρηση, σύνδρομα, εγκαιφαλική παράλυση.
Στην αξιολόγηση και στην συστηματική αγωγή αποκατάστασης του λόγου χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα (υπολογιστές, ειδικές συσκευές) και συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας (MAKATON, PICS ) .
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η εργοθεραπεία συμβάλλει στην αποκατάσταση κινητικών, γνωστικών, αισθητηριακών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους, με τελικό στόχο την αύξηση και διατήρηση της λειτουργικότητάς τους στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Με την χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων και ειδικών θεραπευτικών εργαλείων το παιδί βελτιώνεται στους τομείς της αυτοεξυπηρέτησης επικοινωνίας, στις σχολικές του επιδόσεις και στο δημιουργικό παιχνίδι. Μερικά από τα θεραπευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι : Μπομπαθ , αισθητηριακή ολοκλήρωση, υποστηρικτική τεχνολογία, τροποποίηση συμπεριφοράς, εκπαίδευση 1-1 στο γνωστικό και μαθησιακό αντικείμενο.k2
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το τμήμα της φυσικοθεραπείας αναλαμβάνει την φυσική αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με κινητικές διαταραχές που οφείλονται σε βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση αφορά την αισθητικοκινητική καθοδήγηση που παρέχεται μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα θεραπείας από έμπειρους εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ευρωεξελιγκτική αγωγή (N.D.T / BOBATH) και την κινητοποίηση του νευρικού συστήματος (MOBILIZATION OF THE NERVOUS SYSTEM).
Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η μέγιστη δυνατή λειτουργική αποκατάσταση και ανεξαρτητοποίηση του παιδιού στις καθημερινές του δραστηριότητες.
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
Το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά με : κινητικές διαταραχές (π.χ εγκεφαλική παράλυση ) , νοητική καθυστέρηση, διαταραχές στο συντονισμό της κίνησης, στην προσοχή και στην συμπεριφορά γενικότερα (υπερκινητικότητα και άλλα) .
Βασικός στόχος της κινησιοθεραπείας μέσα στο νερό είναι να επηρεάσει θετικά την αντανακλαστική δραστηριότητα και να διευκολύνει την φυσιολογική κίνηση έτσι ώστε να κατανεμηθεί σωστά ο μυϊκός τόνος.
Σκοποί της θεραπείας είναι :
H παρεμπόδιση των λανθασμένων θέσεων που παίρνει το παιδί και η προώθηση των φυσιολογικών θέσεων καθώς και η ελάττωση της υπερτονίας μέσω ασκήσεων χαλάρωσης , σωματογνωσίας , προσανατολισμού και άσκησης του χωροχρονικού-αντιληπτικού μηχανισμού.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
Οι γονείς τόσο μέσα από ατομικές όσο και ομαδικές συνεδρίες συζητούν με τον ψυχολόγο θέματα που απασχολούν τα παιδιά, τις σχέσεις γονέων/ παιδιών και τις συνακόλουθες μορφές συμπεριφοράς και στάσεις, καθώς επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους εφήβους και τους γονείς τους .
Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία παρέχεται επίσης και σε παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχολογική ανωριμότητα και δυσπροσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον.

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ΑΝΑΠΤΥΞΗ αναλαμβάνει παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως :
Διαταραχές της ψυχοκινητικής ανάπτυξης
Δυσκολίες λόγου και ομιλίας
Προβλήματα επικοινωνίας
Αισθητηριακές δυσλειτουργίες (προβλήματα όρασης, ακοής κ.λ.π)
Κινητικές δυσκολίες-αδεξιότητα (δυσκολίες διαταραχής μυϊκού, τόνου,δυσκολίες συνεργασίας κ.α )
Δυσλεξία
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής και δυσκολία συγκέντρωσης
Προβλήματα συμπεριφοράς
Νοητική καθυστέρηση
Ψυχολογικά προβλήματα
Διάχυτη εξελεγκτική διαταραχή- αυτισμός

Η επιστημονική μονάδα του κέντρου αποτελείται από :
Παιδοψυχίατρο
Κλινικό ψυχολόγο
Φυσικοθεραπευτές
Εργοθεραπευτές
Ειδικό γυμναστή
Υδροθεραπευτή
Ειδικούς παιδαγωγούς
Λογοθεραπευτές
Ειδικό υποστηρικτικής τεχνολογίας