Καθορισμός ύψους ενισχύσεων του έτους 2013

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση με την οποία καθορίζονται το συνολικό ύψος ενίσχυσης, καθώς και το ύψος ενίσχυσης ανά κατηγορία, στο πλαίσιο της ειδικής στήριξης του άρθρου 68 για το αιγοπρόβειο κρέας για το έτος 2013.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, το συνολικό ποσό στήριξης για το 2013 ανέρχεται σε 29.580.000 €.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των δικαιούχων κτηνοτρόφων.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τον τόπο μας, το ΥπΑΑΤ με συντονισμένες ενέργειες δημιουργεί το περιβάλλον, ώστε η κτηνοτροφία να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας της ελληνικής υπαίθρου. Με την υπογραφή της σημερινής απόφασης για την ενίσχυση μέσω του άρθρου 68 εξασφαλίζουμε παράλληλα την απαραίτητη ρευστότητα για την ομαλή παραγωγική διαδικασία των αιγοπροβατοτρόφων της χώρας μας.

Για την υποστήριξη  του σημαντικού αυτού παραγωγικού κλάδου προωθούμε στο Υπουργείο πλέγμα δραστηριοτήτων, το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική νομαδική κτηνοτροφία.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια κατά τις διαβουλεύσεις της νέας ΚΑΠ, δώσαμε λύση στο θέμα του ορισμού του βοσκοτόπου, ώστε να αλλάξει, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτόν οι φρυγανώδεις και ξυλώδεις εκτάσεις του τόπου μας, αυξάνοντας κατά πολύ τις επιλέξιμες για τις κοινοτικές ενισχύσεις εκτάσεις της κτηνοτροφίας μας. Μόλις πριν από μια εβδομάδα πέρασε τροπολογία στη Βουλή που αλλάζει τον ορισμό των βοσκοτόπων και εκτιμάται ότι έτσι θα αυξηθούν οι αξιοποιήσιμες βοσκήσιμες εκτάσεις. Σημαντική τομή που θα υποστηρίξει τον κλάδο της κτηνοτροφίας αποτελεί η θεσμοθέτηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, μέσω των Ειδικών Περιφερειακών Προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Η στήριξη που δίνεται στον κλάδο της κτηνοτροφίας μέσα από τη νέα ΚΑΠ έρχεται και μέσα από την καλλιέργεια των ψυχανθών φυτών που υποστηρίζουμε με ποικίλες δράσεις. Ταυτόχρονα επιλύουμε χρόνια προβλήματα των κτηνοτρόφων,  όπως είναι η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων, η αναχλόαση – το ξαναπρασίνισμα δηλαδή  των ελληνικών λιβαδιών και τα προγράμματα για τη βελτίωση των ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων.

Θα συνεχίσουμε σθεναρά τις  προσπάθειες ενίσχυσης του τομέα της κτηνοτροφίας που αποσκοπούν στο σύνολό τους  στη μείωση των εισαγωγών των ζωικών προϊόντων και στην αύξηση των ποιοτικών μας κτηνοτροφικών προϊόντων».