Νέες προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας…

Κοινοποίηση στα Social Media

Μόλις 106.000 άνεργοι επιδοτήθηκαν τον Απρίλιο από τον ΟΑΕΔ. Το επίδομα ανέρχεται σε…
360 ευρώ τον μήνα προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς τους.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα του ΟΑΕΔ;

Οι προϋποθέσεις είναι πολύπλοκες. Ο άνεργος ο οποίος θέλει να λάβει επίδομα για πρώτη φορά θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 80 ημερομίσθια τον χρόνο κατά την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης. Συνολικά δηλαδή να έχει τουλάχιστον 160 ημερομίσθια στα δύο τελευταία χρόνια. Από αυτά όμως, τα 125 ημερομίσθια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται στους 14 μήνες οι δύο τελευταίοι μήνες πριν την απόλυση.

Επίσης, επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο εργαζόμενος που έχει εργαστεί 200 μέρες στα δύο έτη πριν χάσει τη δουλειά του.

Αν ο άνεργος πάντως έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν τα κριτήρια αλλάζουν . ΔΕΝ ισχύει η προϋπόθεση να έχει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, 80 ημερομίσθια κατ’ έτος.

Εκτός από το επίδομα τακτικής επιδότησης υπάρχει και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Και τα δύο διαρκούν από ένα έτος…

 

από http://nonews-news.blogspot.gr