Έγκυρη ενημέρωση

Κοινοποίηση στα Social Media

Επειδή το τελευταίο διάστημα κάθε μπλόγκ και κάθε siteπου θέλει «πελατεία» κάνει και από μια «δημοσκόπηση» καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι αλλά και οι πολίτες να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα.

Και επειδή στην περιοχή της Βοιωτίας οι «δημοσκοπήσεις» ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια καλό είναι να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις σχετικές διατάξεις και την ενημέρωση από τον ΣΕΔΕΑ

Μια σφυγμομέτρηση επιδέχεται σοβαρών αμφιβολιών όταν για παράδειγμα δεν αναφέρει απολύτως τίποτα για το δείγμα που συμμετέχει στην έρευνα (περιοχές κτλ) και στερείται των οδηγιών  του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς και δεν μπορεί κανείς να την χαρακτηρίζει έγκυρη.

Μάλιστα όπως γνωρίζουμε όταν οι διευθύνσεις (για δημοσκοπήσεις στο internet) είναι δυναμικές αλλάζουν τακτικά και δεν διασφαλίζουν τη μοναδικότητα δηλαδή κάποιος ανοίγοντας και κλείνοντας το ρούτερ (reset) μπορεί να ψηφήσει και να ξαναψηφίσει.

Ωστόσο ας ξαναγυρίσουμε στα περί εγκυρότητας και νομιμότητας.

Πρόσφατα ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), προκειμένου οι πολίτες, αλλά και οι εμπλεκόμενοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ερευνητές κ.ά. να γνωρίζουν τους βασικούς ορισμούς και να λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες παραμέτρους κατά την ανάγνωση και ερμηνεία των στοιχείων εξέδωσε έναν επίκαιρο «Οδηγό ανάγνωσης δημοσκοπήσεων»:

Πέντε σημεία από τον ΣΕΔΕΑ, ασπίδα στη δημιουργία εντυπώσεων

Το τελευταίο διάστημα, επανήλθαν στη δημοσιότητα οι πολιτικές έρευνες.

Προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και να γίνεται αντιληπτό όταν επιχειρείται η δημιουργία εντυπώσεων, ο ΣΕΔΕΑ συνέταξε έναν βασικό οδηγό 5 σημείων, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Βασικά σημεία προσοχής κατά την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων

1. Ταυτότητα έρευνας: Προσέξτε την ταυτότητα της έρευνας, όπου θα πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα, ο εντολέας της έρευνας (πελάτης), το μέγεθος του δείγματος και η γεωγραφική του κάλυψη, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων (προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη, internet), η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας και το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματά της. Επίσης, όταν πρόκειται για δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου, θα πρέπει να δηλώνεται εάν διενεργήθηκε με χρήση κάλπης ή όχι.

2. Δείγμα – Μέγεθος: Προσέξτε το μέγεθος του δείγματος της έρευνας. Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές, το δείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 άτομα για δημοτικές πάνω από 300.

3. Δείγμα – Ποιότητα: Προσέξτε τι αντιπροσωπεύει το δείγμα.

– Ως δημοσκόπηση νοείται κάθε έρευνα που το δείγμα της είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που διερευνά.

– Οι έρευνες που βασίζονται σε συμμετοχή με πρωτοβουλία των ίδιων των ερωτώμενων αντί για δειγματοληπτική επιλογή δεν συνιστούν δημοσκόπηση (π.χ. ερωτηματολόγια που αναρτώνται σε διαδικτυακούς τόπους).

4. Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου: Προσέξτε τη διάκριση ανάμεσα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, όταν συγκρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

– Ο όρος πρόθεση ψήφου αφορά σε όλες τις απαντήσεις που δίνονται στην ερώτηση «Εάν είχαμε σήμερα εκλογές τι θα ψηφίζατε;», ακόμη και όταν δεν επιλέγεται κάποιο κόμμα ή υποψήφιος.

– Ο όρος εκτίμηση ψήφου αφορά την εκτίμηση των ποσοστών των κομμάτων ή των υποψηφίων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος (δηλαδή εξαιρουμένων των απαντήσεων όπως «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, Δεν γνωρίζω, Δεν απαντώ, Άκυρο, Λευκό»).

5. Εταιρεία Δημοσκοπήσεων: Προσέξτε το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε τη δημοσκόπηση και την ένδειξη μέλος του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ (www.sedea.gr) ελέγχονται συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Από:  diavima24.gr και tabloid24.gr