Σε 853.751 άτομα η ανεργία τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε σε 853.751 άτομα.  Από αυτά 437.173 (ποσοστό 51,21%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 416.578 (ποσοστό 48,79%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 354.734 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,55%) και οι 499.017 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,45%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 214.643 άτομα (ποσοστό 25,14%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 535.960 άτομα (ποσοστό 62,78%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 103.148 άτομα (ποσοστό  12,08%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 12.335 άτομα (ποσοστό 1,44%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  291.422 άτομα (ποσοστό 34,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 418.913 άτομα (ποσοστό 49,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 131.081 άτομα (ποσοστό 15,35%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 795.540 άτομα (ποσοστό 93,18%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 13.901 άτομα (ποσοστό 1,63%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 44.310 άτομα (ποσοστό 5,19%).

 

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε σε 200.875 άτομα όπου 64.263 (ποσοστό 31,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών,  και 136.612 (ποσοστό 68,01%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 81.223 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,43%) και οι 119.652  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,57%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 43.502 άτομα (ποσοστό 21,66%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 125.801 άτομα (ποσοστό 62,63%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 31.572 άτομα (ποσοστό  15,72%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.081 άτομα (ποσοστό 2,53%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 88.298 άτομα (ποσοστό 43,96%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 84.901 άτομα (ποσοστό 42,27%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 22.595 άτομα (ποσοστό 11,25%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 169.322 άτομα (ποσοστό 84,29%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 8.530 άτομα (ποσοστό 4,25%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 23.023 άτομα (ποσοστό 11,46%).

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Μάρτιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 105.694 άτομα από τα οποία οι 91.329 (ποσοστό 86,41%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.365 (ποσοστό 13,59%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

 • Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 54.125 είναι <άνδρες> (ποσοστό 51,21%)  και οι 51.569 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 48,79%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 21.208 άτομα (ποσοστό 20,07%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 76.476 άτομα (ποσοστό 72,36%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.010 άτομα (ποσοστό  7,58%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 815 άτομα (ποσοστό 0,77%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 35.999 άτομα (ποσοστό 34,06%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 52.157 άτομα (ποσοστό 49,35%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 16.723 άτομα (ποσοστό 15,82%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 91.449 άτομα (ποσοστό 86,52%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 3.352 άτομα (ποσοστό 3,17%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.893 άτομα (ποσοστό 10,31%).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2014 ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 857.448 853.751 -3.697 -0,43%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 205.269 200.875 -4.394 -2,14%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 157.921 105.694 -52.227 -33,07%
[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.