Επιστολή Δημάρχων για τα ανταποδοτικά χρήσης των νερών των λιμνών

Κοινοποίηση στα Social Media

Επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Μπέζα Αντώνιο, απέστειλαν πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου Δήμων που έχουν λίμνες, ζητώντας να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση η ανταπόδοση ενός αντισταθμιστικού πόρου από τη χρήση των νερών των λιμνών Ευήνου, Μόρνου, Υλίκης και Μαραθώνα, που έχουν δεσμευτεί για την κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου.

Η επιστολή συνυπογράφεται από τους Δημάρχους Δωρίδος Γεώργιο Καπεντζώνη, Θηβαίων Σπύρο Νικολάου, Ορχομενού Κώστα Ξηρογιάννη  Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ και Μαραθώνα  Ιορδάνη Λουϊζο και κοινοποιείται παράλληλα στα κόμματα της Βουλής, στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ακολουθεί η επιστολή των Δημάρχων:

Αξιότιμοι κύριοι,

Η ΕΥΔΑΠ, ως δημόσια εταιρία, δια της κρατικής επιβολής έχει δεσμεύσει, και μάλιστα στο διηνεκές, τον σημαντικότερο φυσικό πλούτο της περιοχής μας, προβαίνοντας στην οικονομική εκμετάλλευσή του. Σήμερα ο πόρος αυτός μεταφέρεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, με συνέπεια την  εκμετάλλευσή του από ιδιωτικά πλέον συμφέροντα. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον η αξία του νερού, του φυσικού αυτού αγαθού θα εκτιναχθεί στα ύψη λόγω της ελλείψεώς του, και οι κοινωνίες θα οδηγηθούν σε πλήρη εξάρτηση από ιδιωτικά συμφέροντα.

Τα νερά των λιμνών Ευήνου, Μόρνου, Υλίκης και Μαραθώνα έχουν δεσμευτεί για την κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου γεγονός το οποίο  κανένας δεν αμφισβητεί.

Το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των λιμνών που εξυπηρετούν ανάγκες για πόσιμο νερό δεν επιτρέπει καμιά δραστηριότητα εντός των λιμνών ούτε σε απόσταση 1500 μέτρων περιμετρικά αυτών. Είναι προφανές ότι οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα μέσω ΚΥΑ πρέπει να αλλάξουν ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που αφορά τις τοπικές κοινωνίες και πρέπει να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση αφορά την ανταπόδοση σ’ αυτές ενός αντισταθμιστικού πόρου που θα υποστηρίζει την ανάπτυξή τους σε βάθος χρόνου. Τόσο το περιβάλλον όσο και η παραγωγική δραστηριότητα στις περιοχές των λιμνών έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη μεταφορά του νερού. Για παράδειγμα πεδινές εκτάσεις άλλαξαν χρήση ή οι αγρότες -παραγωγοί επιβαρύνονται σημαντικά για ανόρυξη γεωτρήσεων και άντληση νερού, εκεί που πριν λίγα χρόνιο προσφερόταν δωρεάν.

Αξιότιμε Κύριε πρόεδρε της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων,

Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε  να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη αφενός για την (μερική έστω) άρση των σχετικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αλλά και κυρίως για την παροχή κάποιου αντισταθμιστικού ανταλλάγματος για την περιοχή μας που στερείται το εν λόγω φυσικό αγαθό της.

Το αντάλλαγμα αυτό προτείνουμε να συνίσταται σε ένα πολύ μικρό τέλος υπέρ της διατηρήσεως της φυσικής ισορροπίας στις παραλίμνιες περιοχές, όπως για παράδειγμα ένα έως δύο  λεπτά ανά κ.μ. νερού. Το προτεινόμενο ποσό αποτελεί ελάχιστη έκφραση εταιρικής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ και πρέπει να  ικανοποιηθεί.

Αξιότιμε Κύριε πρόεδρε,

Παρακαλούμε, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για το θέμα αυτό να κληθούμε στην επιτροπή για να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

 

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΙΜΝΕΣ

 

Γεώργιος Ν. Καπεντζώνης                           Γιάννης Μπουλές

Δήμαρχος Δωρίδος                                      Δήμαρχος Ναυπακτίας

 

Ιορδάνης Λουϊζος                                          Σπύρος  Νικολάου

Δήμαρχος  Μαραθώνα                                  Δήμαρχος Θηβαίων

 

Κώστας  Ξηρογιάννης

Δήμαρχος   Ορχομενού