Κομισιόν: Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση Περιφέρειες 2014 – 2020

Κοινοποίηση στα Social Media

Tον “Ελληνικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων”, για την περίοδο 2014- 2020, ενέκρινε, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η απόφαση της Επιτροπής, ελήφθη βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις Κρατικές ενισχύσεις και βασίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις Περιφερειακές ενισχύσεις, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, τον Ιούνιο 2013, οι οποίες ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη – μέλη μπορούν να χορηγούν Κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία αγορά.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο αρμόδιος για τον Ανταγωνισμό, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χοακίν Αλμούνια, δήλωσε τα εξής:

«Ο “Ελληνικός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων” υποστηρίζει την πολιτική συνοχής της Επιτροπής και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου καλύτερα στοχοθετημένων και πιο αποτελεσματικών Περιφερειακών Κρατικών Ενισχύσεων.

Η Ελλάδα θα είναι πλέον σε θέση να οργανώσει ομαλά τη μετάβαση από το ισχύον σύστημα περιφερειακών ενισχύσεων στη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 για το σύνολο των Περιφερειών της».

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ο “Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων” προσδιορίζει τις περιοχές ενός κράτους – μέλους που είναι επιλέξιμες, για Εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί Κρατικών ενισχύσεων.

Ο Χάρτης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και προσδιορίζει, επίσης, τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που μπορούν να χορηγηθούν σε περιφερειακά επενδυτικά έργα που υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους των επενδύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή.

Η Κομισιόν διευκρινίζει ακόμη ότι, ο νέος “Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων”, για την Ελλάδα, θα καλύπτει το σύνολο της Επικράτειας και του πληθυσμού της, διότι η Χώρα μας επωφελείται από τον “Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας”.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι Περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι προς όφελος των πλέον μειονεκτικών Περιφερειών της Ευρώπης και βάσει του νέου Χάρτη, επτά Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο) οι οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα είναι επιλέξιμες για Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις.

Η Κομισιόν σημειώνει, επίσης, ότι κατά την προηγούμενη περίοδο, άλλες τέσσερις περιοχές είχαν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, οι Περιφέρειες Ιόνιων Νήσων, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για Περιφερειακές ενισχύσεις μέχρι το 2020.

Από το 2018, οι μέγιστες “εντάσεις ενίσχυσης” θα μειωθούν, με εξαίρεση τις περιοχές Καστοριάς και Φλώρινας, οι οποίες έχουν κοινά χερσαία σύνορα με Χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, ως εκ τούτου, δικαιούνται να διατηρούν υψηλότερες ενίσχυσης.

Οι ανώτατες ενίσχυσης για επενδυτικές ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα στις Ελληνικές ενισχυόμενες περιοχές έχουν μειωθεί ελαφρά σε σύγκριση με τον προηγούμενο Χάρτη Ενισχύσεων (κατά 5 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την Περιφέρεια).

ΠΗΓΗ: ΚΕΡΔΟΣ