Επιστολή Μουλκιώτη για την νομοθετική ρύθμιση των οφειλών, των αγροτών προς τον Οργανισμό Κωπαϊδος

Κοινοποίηση στα Social Media

Με το άρθρο 13 του νόμου 4250/2014 καταργείται το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαϊδος» και μεταφέρεται στην αιρετή Περιφέρεια, από 30-9-2014.
    Δυστυχώς, πέραν πολλών άλλων, μολονότι είχαμε ζητήσει, από τον Υπουργό κ. Κυρ. Μητσοτάκη, εκείνος το αγνόησε και δεν έλαβε χώρα εκκαθάριση από το αρμόδιο Υπουργείο, των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Οργανισμού, πριν την κατάργησή του.
    Αντίθετα, οι απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του φορέα, σύμφωνα με τον νόμο, μεταφέρονται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
    Όπως γνωρίζετε, από τα επανειλημμένα έγγραφά μας, πέραν όλων των άλλων, οι κληρούχοι της Κωπαϊδας, υπέχουν οικονομικές υποχρεώσεις καταβολής  των ετησίων ανταποδοτικών τελών άρδευσης προς τον υφιστάμενο Οργανισμό Κωπαϊδας, ανερχόμενες περίπου στο ποσό των 11 εκ €.
    Δυστυχώς τούτο αποτελεί  χρονίζον πρόβλημα, για το οποίο ουδέποτε υπήρξε ενδιαφέρον από το αρμόδιο Υπουργείο, στο οποίο υπάγεται και σήμερα ο Οργανισμός, για εξεύρεση τρόπου επίλυσης, παρά το ότι πρόκειται περί οικονομικών υποχρεώσεων σε ΝΠΔΔ.
    Οι οφειλές αυτές, καθιστούν κατά συνέπεια και τον Οργανισμό Κωπαϊδας, υπόχρεο τεράστιων ποσών, κύρια  προς την ΔΕΗ, αλλά και προς την ΕΥΔΑΠ, το ΙΚΑ κλπ.  που αδυνατεί να τα εξοφλήσει.
    Η αδυναμία αυτή, όπως δηλώθηκε και από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, το τελευταίο διάστημα  επιτείνεται και από υφέρπουσα φημολογία, περί δήθεν κατάργησης των οφειλών των κληρούχων προς τον Οργανισμό, με ό,τι τούτο συνεπάγεται.
    Κύριε Υπουργέ,
    Έστω και αυτή την ώρα, πρέπει το Υπουργείο σας, τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα, να παρέμβει.
    Είναι άκρως αναγκαίο να επιδιωχθεί και επιτευχθεί νομική πρόβλεψη εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών των κληρούχων.
    Τούτο μπορεί να επιτευχθεί κατ΄ ανάλογο τρόπο, με τον οποίο προβλέπονται οι περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών πολιτών προς τους Δήμους, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα  νόμο 4257/2014 (άρθρο 51).
    Κύριε Υπουργέ,
    Ζητούμε, όπως άμεσα προβείτε στην ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, αναλογικά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 Ν. 4257/2014, προκειμένου να υλοποιηθεί το χρόνιο αίτημα των κληρούχων του Κωπαϊδικου πεδίου, προς διευθέτηση και εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών τους, προερχόμενων από τα ανταποδοτικά τέλη άρδευσης.
    Έτσι, πέραν της ενημερότητάς τους προς τον Οργανισμό, που θα εισπράξει διάφορα χρηματικά ποσά, αναγκαία για την μερική εξόφληση υποχρεώσεών του, θα υπάρξει και πρόσκαιρη δυνατότητα ανακούφισής των καλλιεργητών, από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καλλιέργεια των αγρών, δεδομένης της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής τους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ