Το Επιμελητήριο Βοιωτίας συνεργάζεται με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των μελών του

Κοινοποίηση στα Social Media

Την ΑΧΑ Ασφαλιστική επέλεξε το Επιμελητήριο Βοιωτίας για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μελών του, μέσω ομαδικού συμβολαίου ασφάλισης. Στόχος του Επιμελητηρίου είναι να δώσει στα Μέλη του, ιδιαίτερα στα ανασφάλιστα, την ευκαιρία πρόσβασης σε μία ικανοποιητική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε ένα χαμηλό ετήσιο κόστος, εξασφαλίζοντας αντιστοίχως τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μέσα από τη συμμετοχή στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, τα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και οι οικογένειές τους θα έχουν δυνατότητες για:

Ασφάλιση Ζωής
Ασφάλιση Ατυχημάτων
Παροχές Νοσοκομειακής Περίθαλψης
Παροχές Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης
Παροχή Νοσοκομειακού Επιδόματος
Παροχή Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων

Η συμμετοχή στην ασφάλιση θα αποτελεί ελεύθερη επιλογή των μελών του Επιμελητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, Κωνσταντίνος Καραΐσκος και συνεργάτες, στην Λιβαδειά, οδό Μπουφίδου 35, τηλέφωνο 22610 81810.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου και τα Στελέχη της ΑΧΑ Ασφαλιστικής επιθυμούν η συνεργασία αυτή να αποτελέσει αρωγό για τους επαγγελματίες της Βοιωτίας, συνδράμοντας στην κάλυψη βασικών αναγκών τους και βοηθώντας τους να διαθέσουν ανεμπόδιστα όλες τις δυνάμεις τους στην ανάπτυξη και τη δυναμική ενίσχυση των εταιρειών τους.