Αλλάζουν όλα στις ασφάλειες αυτοκινήτων – Δείτε τις αλλαγές

Κοινοποίηση στα Social Media

Πολλές ριζικές αλλαγές φέρνει στην ασφάλιση του αυτοκινήτουόπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Ήδη το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή και οι αλλαγές θα ισχύουν από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μια αλλαγή που φέρνει νέα δεδομένα είναι η κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης του συμβολαίου ασφάλισης του αυτοκινήτου και η αναγνώριση της πληρωμής του ασφαλίστρου ως απαραίτητης προϋπόθεσης, τόσο για την έναρξη όσο και για την ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης.
Δεν θα απαιτείται πλέον ακύρωση/καταγγελία της ασφάλισης από τον ασφαλιστή, κατά τον χρόνο λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης.
Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα, αλλά και το σήμα προσωρινής ασφάλισης.
Αναγνωρίζεται θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία ασφαλιστή, ασφαλισμένου και δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες, ώστε να διευκολύνεται ολόκληρη η διαδικασία.

Με την ψήφιση του νόμου, ο πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ, Δ. Ζορμπάς σχολίασε ότι «με τις νέες διατάξεις, ανοίγει μία νέα εποχή στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου. Δυσλειτουργίες του παρελθόντος που έβλαπταν τους συνεπείς ασφαλισμένους, τους ζημιωθέντες αλλά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως πχ η αυτόματη ανάληψη κινδύνου από την ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την προηγούμενη είσπραξη του ασφαλίστρου, αντιμετωπίζονται πλέον από ένα αποτελεσματικό και σαφές σύστημα έναρξης/λήξης/ακύρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου που θα ωφελήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, με την αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας περιορίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συνδιαλλαγής ασφαλιστή- ασφαλισμένου. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι έτοιμες για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και ενημερώνουν τους ασφαλισμένους τους για τις αλλαγές».

από http://www.newsit.gr