Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών

Κοινοποίηση στα Social Media

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3870/2010(ΦΕΚ Α΄/138) «Εκλογικές Δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές», ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι η ιστοσελίδα για την καταχώρηση των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων για τις επερχόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, έχει ξεκινήσει και λειτουργεί κανονικά.
Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να ολοκληρώσουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.
Η διαδικασία της εγγραφής περιγράφεται στην ιστοσελίδα της «Διαφάνειας», η οποία είναι προσβάσιμη από σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ www.ypes.gr/el/Elections/ και στο www.ekloges.ypes.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ