Τι αλλάζει φέτος στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών για τον ΕΛΓΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκαν οι πίνακες με τα ποσά της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το 2014. Στο παρακάτω ρεπορτάζ, ο ΑγροΤύπος σας παρουσιάζει τις αλλαγές που εμπεριέχουν, σε σχέση με το 2013, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τους παραγωγούς. Στην ίδια απόφαση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι εάν κατά την εξέταση των ιστορικών αρχείων της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παραγωγοί που δηλώνουν πολυετείς -μόνιμες καλλιέργειες/ζωικό κεφάλαιο κάποιο έτος και στη συνέχεια δεν τις δηλώνουν ή και αντίστροφα, τότε πραγματοποιείται έλεγχος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η εκμετάλλευση είναι παραγωγική και ανήκει στον ίδιο παραγωγό, αποστέλλεται έγγραφο με το οποίο ενημερώνεται ο παραγωγός ότι πρέπει να καταβάλει την αντίστοιχη εισφορά. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η αντίστοιχη εισφορά τότε ο παραγωγός δεν θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος για το έτος αυτό, με συνέπεια να μην μπορεί να καταβληθεί η αντίστοιχη αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς στο τρέχον έτος.

Εν τω μεταξύ υπενθυμίζουμε ότι λήγει σήμερα Τετάρτη, 30/4, η παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 από τους αγρότες. Με δεδομένο ότι μετά τις 30 Απριλίου 2014 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί που δεν πληρώσουν την εισφορά και υπέστησαν ζημιές το 2013 δεν θα λάβουν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν.

Σύγκριση με το 2013

Ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τι ισχύει φέτος για βασικές καλλιέργειες, μετά από σχολαστική ανάγνωση των πινάκων με την «ασφαλιζόμενη αξία και ειδική ασφαλιστική εισφορά στη φυτική παραγωγή», του ΕΛΓΑ:

Επιτραπέζια αχλάδια. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.400 κιλά/στρέμμα (πέρσι 2.000 κιλά/στρέμμα), η μέση τιμή είναι 1,05 ευρώ το κιλό (πέρσι ήταν 0,61 ευρώ/κιλό), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 2.520 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 1.220) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 100,8 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 48,8 ευρώ/στρέμμα).

Βιομηχανικά αχλάδια. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.500 κιλά/στρέμμα (πέρσι 3.000), η μέση τιμή είναι 0,32 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,26), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.120 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 780) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 44,8 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 31,2).

Μήλα. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.400 κιλά/στρέμμα (πέρσι 3.000), η μέση τιμή είναι 0,36 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,56), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.224 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 1.680) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 67,2 ευρώ/στρέμμα.

Ελιές επιτραπέζιες. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 700 κιλά/στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,99 ευρώ το κιλό (ίδια με πέρσι, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 693 ευρώ/στρέμμα (ίδια με πέρσι) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 10,4 ευρώ/στρέμμα (ίδια με πέρσι).

Ελιές ελαιοποιήσιμες. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 500 κιλά/στρέμμα (ίδια με πέρσι), η μέση τιμή είναι 0,49 ευρώ το κιλό (ίδια με πέρσι), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 245 ευρώ/στρέμμα (ίδια με πέρσι) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 3,7 ευρώ/στρέμμα (ίδια με πέρσι).

Πορτοκάλια. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.300 κιλά/στρέμμα (πέρσι 3.000), η μέση τιμή είναι 0,20 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,19 ευρώ το κιλό), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 660 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 570 ευρώ/στρέμμα) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 26,4 ευρώ ανά στρέμμα (πέρσι 22,8 ευρώ/στρέμμα).

Ροδάκινα επιτραπέζια και Νεκταρίνια. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.500 κιλά/στρέμμα (ίδια με πέρσι), η μέση τιμή είναι 0,50 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,42 ευρώ το κιλό), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.250 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 1.050 ευρώ/στρέμμα) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 50 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 42 ευρώ/ στρέμμα).

Ροδάκινα βιομηχανικά. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.300 κιλά/στρέμμα (ίδια με πέρσι), η μέση τιμή είναι 0,20 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,21 ευρώ το κιλό), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 660 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 693 ευρώ/στρέμμα) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 26,4 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 27,7 ευρώ/στρέμμα).

Ακτινίδια. Στο ακτινίδιο όπως και πέρσι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με την ασφαλιζόμενη αξία στην Π.Ε. Πρεβέζης. Ειδικότερα, φέτος για την Π.Ε. Καβάλας η μέση παραγωγή είναι 3.500 κιλά/στρέμμα (ίδια με πέρσι), η μέση τιμή είναι 0,37 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,42), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.295 ευρώ /στρέμμα (πέρσι 1.470) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 51,8 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 58,8). Στην Π.Ε. Πρεβέζης, η μέση παραγωγή είναι 3.700 κιλά /στρέμμα (ίδια με πέρσι), η μέση τιμή είναι 0,37 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,42), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.369 (πέρσι 1.554) ευρώ /στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 54,8 ευρώ/στρέμμα
(πέρσι 62,2). Για τις υπόλοιπες Π.Ε. η μέση παραγωγή είναι 2.500 κιλά /στρέμμα (ίδια με πέρσι), η μέση τιμή είναι 0,37 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,42), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 925 ευρώ /στρέμμα (πέρσι 1.050) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 37,0 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 42).

Μελιτζάνες υπαίθριες. Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.500 κιλά/στρέμμα (ίδια με πέρσι), η μέση τιμή είναι 0,41 ευρώ το κιλό (πέρσι 0,43), η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.435 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 1.505) και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 57,4 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 60,2).

Βαμβάκι

Ίδια με πέρσι παραμένει στις διάφορες περιοχές η μέση παραγωγή στο βαμβάκι ενώ η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 1 λεπτό, στα 0,42 ευρώ το κιλό έναντι 0,41 ευρώ το κιλό που ήταν το 2013.

  • Για την περιοχή Αιτωλοακαρνανίας, η μέση παραγωγή είναι 330 κιλά/στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 5,5 ευρώ/στρέμμα (ίδια με πέρσι).
  • Περιοχή Καρδίτσας, η μέση παραγωγή είναι 340 κιλά /στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 5,7 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 5,6 ευρώ/στρέμμα)
  • Περιοχή Λάρισας, η μέση παραγωγή είναι 380 κιλά /στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 6,4 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 6,2 ευρώ/στρέμμα)
  • Περιοχή Μαγνησίας, η μέση παραγωγή είναι 350 κιλά/στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 5,9 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 5,7 ευρώ/ στρέμμα)
  • Λοιποί νομοί, η μέση παραγωγή είναι 272 κιλά/στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 4,6 ευρώ/στρέμμα (πέρσι 4,5 ευρώ/στρέμμα).

από http://www.agrotypos.gr