Πρεμιέρα με καθυστέρηση μηνών για τον Φόρο υπεραξίας: Πως θα υπολογίζεται -Στόχος να ξεκινήσουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την υπογραφή και της τελικής εγκυκλίου για τον Φόρο Υπεραξίας ανοίγει η… αυλαία του νέου φόρου, ο οποίος θα αρχίσει να «τρέχει» και τυπικά με την ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΠΥΟ, όπου οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να γνωστοποιούν τα οριστικά συμβόλαια για να λάβουν την Ταυτότητα Οφειλής και να αποδίδουν τον φόρο εντός 5 ημερών.

Χωρίς να κρύβουν τη δυσφορία τους για την πολύμηνη καθυστέρηση, που ουσιαστικά «πάγωσε» όλες τις μεταβιβάσεις που έπρεπε να γίνουν, συμβολαιογράφοι και μεσίτες εκτιμούν ότι έως την αντιστροφή της αρνητικής εικόνας στην κτηματαγορά, ο δρόμος είναι μακρύς και προϋποθέτει μείωση αντικειμενικών αξιών, άνοιγμα της «στρόφιγγας» των δανείων από τις τράπεζες και περισσότερα επενδυτικά κίνητρα.

Πως θα υπολογίζεται ο Φόρος Υπεραξίας

Ειδικά όσον αφορά στον Φόρο Υπεραξίας, υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά τιμής κτήσης- τιμής πώλησης, ενώ προβλέπονται συντελεστές απομείωσης έως 60% (για διακράτηση ακινήτου άνω των 26 ετών).

Επιπλέον, προβλέπεται αφορολόγητο 25.000 ευρώ για διακράτηση του ακινήτου επί 5 έτη, εξαιρούνται τα ακίνητα που αποκτήθηκαν έως 31/12/1994, ενώ εφαρμόζεται και ειδικός συντελεστής απομείωσης 0,8 για ακίνητα που αποκτήθηκαν στο διάστημα 1995- 2002.

Αναλυτικά παραδείγματα

Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα εφαρμογής του νέου Φόρου, που παραθέτει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων:

  1. Το 2005 έγινε αγορά ενός διαμερίσματος έναντι δηλωθέντος τιμήματος 100.000 ευρώ. Πωλείται το 2014 αντί δηλωθέντος τιμήματος 200.000 ευρώ. Έτη διακράτησης 9, επομένως συντελεστής απομείωσης 86,1% Υπολογισμός : 200.000-100.000= 100.000 ευρώ * 86,1%= 86.100 Από το ποσό αυτό αφαιρείται το ποσό των 25.000 ευρώ γιατί ο πωλητής διακράτησε το διαμέρισμα για τουλάχιστον 5 έτη, οπότε η προκύπτουσα υπεραξία είναι 86.100- 25.000=61.000 ευρώ. Φόρος: 61.000*15%= 9.150 ευρώ.
  2. Διαμέρισμα αγοράστηκε το 1999 έναντι δηλωθέντος τιμήματος σε ευρώ 70.000. Το 2014 πωλείται με δηλωθέν τίμημα 170.000 ευρώ. Έτη διακράτησης 15, ο αρχικός συντελεστής απομείωσης 76,4% πολλαπλασιάζεται με 0,8 (παρ.27 άρθρο 72 ν. 4172/2013), οπότε ο τελικός συντελεστής απομείωσης είναι 61,12%. Υπολογισμός: 170.000-70.000=100.000*61,12%=61.120-25.000=36.120 ευρώ Φόρος: 36.120*15%=5.418 ευρώ.
  3. Αγορά ακινήτου το 1994 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 30.000 ευρώ. Πωλείται το 2014 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 80.000 ευρώ. Η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία θεωρείται μηδενική επειδή το ακίνητο αποκτήθηκε πριν την 1.1.1995. Υποβάλλεται μηδενική δήλωση φόρου υπεραξίας.
  4. Το έτος 1990 αποκτάται λόγω γονικής παροχής η ψιλή κυριότητα ενός ακινήτου η οποία αντιστοιχούσε σε 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας. Το έτος 2000 απεβίωσε ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος απέκτησε το 100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου την οποία μεταβιβάζει το 2014 έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ.
  5. Έτος κτήσης είναι το 1990 γιατί τότε αποκτήθηκε το 75% της αξίας του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος (8/10). Η υπεραξία θεωρείται μηδενική.
  6. Η Α αποκτά κατά πλήρη κυριότητα ακίνητο το 2000. Το 2008 η Α μεταβιβάζει με γονική παροχή την ψιλή κυριότητα στις κόρες της Β και Γ με παρακράτηση της επικαρπίας. Το 2010 η Β’, ιδιοκτήτρια του 50% της ψιλής κυριότητας δωρίζει το ποσοστό της στην αδελφή της Γ’, οπότε η τελευταία αποκτά 100% της ψιλής κυριότητας. Έτος κτήσης της επικαρπίας για την Α το 2008 και για τη Γ έτος κτήσης της ψιλής κυριότητας (τουλάχιστον 75%) είναι το 2010. Για τον υπολογισμό της αξίας ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 7 της παρούσας.

Πηγή: www.iefimerida.gr