Το ψηφοδέλτιο του Υποψήφιου Δημάρχου Λεβαδέων Νώντα Κοτσικώνα

Κοινοποίηση στα Social Media

Οι υπογράφοντες δηλώνουμε ότι με την παρούσα καταρτίζουμε Συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και έμβλημα τη λέξη «ΛΑΪΚΗ» επάνω και από κάτω τη λέξη «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», στα δεξιά των δύο λέξεων ένα γαρύφαλλο με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, και κάτω από όλα και στο κέντρο, τις λέξεις ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ που θα πάρει μέρος στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 στο Δήμο Λεβαδέων και παρακαλούμε να ανακηρυχθεί, ως έγκυρα δηλωμένος.

Η δήλωσή μας περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κοτσικώνας Επαμεινώνδας του Δημητρίου,  Υποψήφιος Δήμαρχος

Εκλογική Περιφέρεια Δαύλειας

1.Καρούζου–Καλέα Ανδρονίκη (Μάχη) του Παναγιώτη,          Υποψ. Δημ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ. Δαύλειας)

2.Χαλιός Γεώργιος του Στεφάνου,                                         Υποψ. Δημ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ. Δαύλειας)

Εκλογική Περιφέρεια Κορωνείας

1. Αίσωπος Κωνσταντίνος του Λουκά                                Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος (Εκλ.Περίφ.Κορώνειας)

2. Καραμπέτσος Χρήστος του Σταύρου                             Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Κορώνειας)

3. Κεχαγιά -Μπίμη Μαρία του Ιγνατίου                                Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Κορώνειας)

4. Λιάκου Αικατερίνη του Χαραλάμπους                            Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Κορώνειας)

5. Φουντάς Σωτήριος του Παναγιώτη                                    Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Κορώνειας)

Εκλογική Περιφέρεια Κυριακίου

1. Κούλιας Δημήτριος του Λουκά                                            Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Κυριακίου)

2. Κράλλης Ιωάννης του Λουκά                                              Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Κυριακίου)

3. Μπενέκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου                               Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Κυριακίου)

4. Σβολιαντοπούλου Μαρία του Γεωργίου                                      Υποψ. Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ. Περιφ.Κυριακίου)

Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδειάς

1. Αλογοσκούφης Χρήστος του Ιωάννη                                  Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

2. Αναγνώστου Λάμπρος του Χρήστου                                   Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

3. Άννης Αριστείδης του Λεωνίδα                                          Υποψ.Δημοτ.Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

4. Αντωνέλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου                              Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

5. Αρβανίτης Θεόδωρος του Παναγιώτη                                 Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

6. Αρκουμάνης Πέτρος του Ιωάννη                                          Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

7. Βλάχος Δημήτριος του Κωνσταντίνου                                 Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

8. Βλάχος Ιωάννης του Λουκά                                              Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

9. Γερονικολού Λαμπρινή του Θεοδώρου                                Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

10.Γιαμάς Αναστάσιος του Λουκά                                            Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

11. Γκικόπουλος Κωνσταντίνος του Λουκά                             Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

12. Γκικοπούλου Βασιλική του Ανέστη                                 Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

13. Γουργιώτης Αθανάσιος του Δημητρίου                              Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

14.Δραμπούκης Δημήτριος του Εμμανουήλ (Καπετάνιος)      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

15. Ζελιλίδης Γεώργιος του Δαμιανού                                      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

16. Καγιάς Σωτήριος του Γεωργίου                                         Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

17. Καράβας Πέτρος του Γεωργίου                                         Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

18. Καρβούνη Παναγιώτα του Χρήστου                                 Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος (Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

19. Καρβούνης Λουκάς του Γεωργίου                                   Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

20. Καψώνα Βασιλική του Ευσταθίου                                   Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

21. Κοϊτσάνος Δημήτριος του Παναγιώτη                               Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

22. Κόλλιας Ιωάννης του Αναστασίου                                     Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

23. Κοτρόγιαννος Νικόλαος του Δημητρίου                            Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος (Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

24. Κοτσώνας Αχιλλεύς του Αθανασίου                                  Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

25. Κουτσούμπα- Τσάγκα Βασιλική του Ταξιάρχη                  Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

26. Κυριάκου Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Βεκίλης)                Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

27. Κωνσταντίνου Ιωσήφ του Δήμου                                       Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

28. Λυμπεροπούλου Σταυρούλα του Νικολάου                      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

29. Μαγκλάρας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου                      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

30.Μακρυκώστας Θωμάς του Γεωργίου                                  Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

31. Μπούκιος Ταξιάρχης του Ανδρέα                                      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

32. Μπούτσης Αγγελής του Νικολάου                                    Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

33. Μπράλιος Νικόλαος του Βασιλείου                                  Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

34. Οικονόμου Αναστάσιος του Ιωάννη                                   Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

35. Παπαγεωργίου Σταυρούλα του Ευαγγέλου                      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

36. Παπαλάμπρος Χαράλαμπος του Βασιλείου                     Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος (Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

37. Παπιώτη Αλεξάνδρα του Δημητρίου                                 Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

38. Πελέκης Γεώργιος του Δημητρίου                                     Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

39. Ρεντίφης Αθανάσιος του Λεωνίδα                                      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

40. Στάμου Δημήτριος του Νικολάου                                       Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

41. Τάτση Αναστασία του Αποστόλου                                     Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

42.Τσιφής Δημήτριος του Κωνσταντίνου                                 Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

43. Ψύχας Γεώργιος του Ευαγγέλου                                     Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Λιβαδειάς)

Εκλογική Περιφέρεια Χαιρώνειας

1. Αλεξίου Λουκάς του Βασιλείου                                       Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Χαιρώνειας)

2. Καραβαγγέλης Χρήστος του Ιωάννη                              Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Χαιρώνειας)

3. Καραμπέτσου –Ματζιώρη Νικολία του Γεωργίου              Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Χαιρώνειας)

4. Κόττας Αναστάσιος του Λουκά                                      Υποψ.Δημοτ. Σύμβουλος(Εκλ.Περιφ.Χαιρώνειας)

 

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς

1. Γάκης Ευάγγελος του Στυλιανού                                        Υποψ. Σύμβουλος

2. Καρκάνας Κωνσταντίνος του Γεωργίου                                 Υποψ. Σύμβουλος

3. Κομπότη Φωτεινή του Ευστρατίου                                       Υποψ. Σύμβουλος

4. Μανταμαδιώτου Ελένη του Χρήστου                                  Υποψ. Σύμβουλος

5. Μητάς Χρήστος του Δημητρίου                                            Υποψ. Σύμβουλος

6. Παπαγεωργίου –Αναγνώστου Αικατερίνη του Νικολάου         Υποψ. Σύμβουλος

7. Παπαθανασίου Χρήστος του Ιωάννη                                     Υποψ. Σύμβουλος

8. Παπή Ευαγγελία του Μιχαήλ                                             Υποψ. Σύμβουλος

9. Πατσούλας Αντώνιος του Λουκά                                          Υποψ. Σύμβουλος

10. Πούλου Κωνσταντίνα του Ιωάννη                                        Υποψ. Συμβουλος

11. Πρασούλα-Καρανάσου Κωνσταντινιά του Γεωργίου             Υποψ. Σύμβουλος

12. Τσώνης Ιωάννης του Ευσταθίου                                         Υποψ. Σύμβουλος

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

1. Κατσαμπέκης Γεώργιος του Ευαγγέλου                                 Υποψ. Σύμβουλος

2. Μπλούτη Ασημίνα του Γεωργίου                                           Υποψ. Σύμβουλος

3. Χουσιάδα Αστέρω του Χαραλάμπους                                      Υποψ. Σύμβουλος

4. Χουσιάδας Βασίλειος του Γεωργίου                                        Υποψ. Σύμβουλος

Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας

1. Κωτσαδάμ Παρασκευή του Σεραφείμ                                    Υποψ. Σύμβουλος

2. Μιχάλης Βασίλειος του Ιωάννη                                              Υποψ. Σύμβουλος

3. Παπαϊωάννου Νικόλαος του Σταύρου                                     Υποψ. Σύμβουλος

Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 

1. Πάνου Κωνσταντίνος του Νικολάου                                      Υποψ. Εκπρόσωπος

Τοπική Κοινότητα Δαύλειας

1. Δεμέναγα- Τζουβάρα Παγώνα του Δημητρίου                       Υποψ. Σύμβουλος

2. Οικονόμου Δημήτριος του Ανάγνου                                      Υποψ. Σύμβουλος

Τοπική Κοινότητα Λαφυστίου

1. Κυριακίδης Ανδρέας του Παντελή                                      Υποψ. Σύμβουλος

2. Παλαιολόγος Ιωάννης του Ηλία                                          Υποψ. Σύμβουλος

3. Τσεπραηλίδου Χρυσάνθη του Παντελή                              Υποψ. Σύμβουλος

Τοπική Κοινότητα Ρωμέικου

1. Γκικόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη                                        Υποψ. Σύμβουλος

2. Γκικόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου                                Υποψ. Σύμβουλος

Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας

1. Γεροκωνσταντής Δημήτριος του Νικολάου                         Υποψ. Σύμβουλος

2. Καρανάσος Αθανάσιος του Παρασκευά                                Υποψ. Σύμβουλος

3. Χριστοδούλου Παναγιώτης του Αχχιλέα                                 Υποψ. Σύμβουλος

Επισυνάπτονται στην παρούσα:

α) Ογδόντα εννέα (89) Πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου.

β) Ογδόντα εννέα (89) Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν έχουμε στερηθεί κανένα πολιτικό δικαίωμα, δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και αποδεχόμαστε την υποψηφιότητά μας με τον παρόντα συνδυασμό.

γ) Ένα γραμμάτιο του δημοσίου ταμείου που βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος έχει καταθέσει ποσό 100 ευρώ και πενήντα οκτώ (58) γραμμάτια του δημοσίου ταμείου που βεβαιώνουν ότι καθένας από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους έχει καταθέσει ποσό 50 ευρώ.

Για τους υποψήφιους συμβούλους των άλλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν γίνεται παρακατάθεση.

δ) Το έμβλημα του συνδυασμού (σε διαφάνεια).

Λιβαδειά 27 Απριλίου 2014

Οι δηλώνοντες