Στη δεύτερη θέση με 17,65% σε παραβατικότητα οι επιχειρήσεις της Στερεάς στους ελέγχους των εφοριών τη Μεγάλη Εβδομάδα

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά  το  διάστημα  από  14/4/14  έως  20/4/14 (τη Μεγάλη Εβδομάδα) πραγματοποιήθηκαν  από  τις  Δ.Ο.Υ.  και  τα  Τελωνεία  συνολικά  2.289  προληπτικοί έλεγχοι.

Τα συνεργεία  των  Δ.Ο.Υ. πραγματοποιήσαν 1.879 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 324 αφορούν επιχειρήσεις  που  σχετίζονται  με  την  εστίαση  και  τη  διασκέδαση,  ενώ  οι  807 αφορούν  κρεοπωλεία,  σφαγεία  και  λοιπές  συναφείς  επιχειρήσεις.  Σε 111  από τις  επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά 145  παραβάσεις.  Στις υπόλοιπες 1.768 ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Η παραβατικότητα για άλλη μία εβδομάδα  εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση στοιχείων.

Κατά  το  ίδιο  διάστημα  λειτουργίας  των  συνεργείων  ελέγχου  στα  Τελωνεία  (14‐20/4/14)  πραγματοποιήθηκαν  στην  επικράτεια  συνολικά 410  προληπτικοί  έλεγχοι στη  διακίνηση  προϊόντων  που  υπόκεινται  σε  ΕΦΚ,  αυτοκίνητα  οχήματα,
εφοδιασμούς πλοίων κλπ.

 

Στην περιφέρεια Στερεάς οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ. Η περιφέρειά μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ποσοστό παραβατικότητας 17,65% πίσω από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που ήταν πρώτη με ποσοστό 21,74%.

Πιο συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 51 έλεγχοι στους οποίους βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις. Όλες οι παραβάσεις αφορούσαν Μη έκδοση ή Ανακριβή έκδοση αποδείξεων.

Η  μέση  ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια αυτήν την εβδομάδα ανήλθε στο 5,91%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και το Υπόλοιπο Αττικής βρέθηκαν με Μηδέν παραβατικότητα σε 9 και 51 ελέγχους αντίστοιχα.