Σε ποια επαγγέλματα θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%

Κοινοποίηση στα Social Media

Δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στη Διαύγεια η εγκύκλιος με την οποία καθορίζεται σε ποια επαγγέλματα θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% και σε ποια δεν θα γίνεται.

Η εγκύκλιος με θέμα τη «φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες» είναι η ΠΟΛ 1120 και μπορείτε να την δείτε ολόκληρη μέσω του naftemporiki.gr κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Μεταξύ άλλων με την απόφαση διευκρινίζεται ότι:

  1.  Στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων αυτών.
  2.  Με τον όρο αμοιβές διοίκησης, νοούνται οι αμοιβές διοικητικής υποστήριξης οργάνωσης, αναδιοργάνωσης στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
  •  Οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης
  •  Αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης
  •  Αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του κατάλληλου software με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών κλπ

Στις αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας οι οποίες αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.

3.      Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στις διατάξεις περί παρακράτησης, οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κτλ) αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

Τους συντελεστές παρακράτησης φόρου, αλλά και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, θα τις βρείτε στοπλήρες κείμενο που δημοσιεύεται.

Πηγή: newsroom naftemporiki.gr