«Λουκέτο» στα Δημαρχεία της Χώρας την ερχόμενη Δευτέρα

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κάνοντας λόγο για «δημιουργία μιας νέας “δεξαμενής” διαθέσιμων και υπό απόλυση υπαλλήλων μέσω της “αξιολόγησης”» προχωρά σε δυναμικές κινητοποιήσεις και συγκεκριμένα: 

– Την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 παράσταση διαμαρτυρίας των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια Αττικής, στις 11.00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και αμέσως μετά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης.

– Τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας, κατάληψη όλων των Δημαρχείων της Χώρας, ώστε να μην εκδοθεί καμία απόφαση για τον επιμερισμό των ποσοστών.

– Να ζητήσει άμεσα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προχωρήσει σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν.4250/2014. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες, θα καταθέσουν από κοινού την προσφυγή.

Επίσης, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α για το επόμενο χρονικό διάστημα προχωρά στις παρακάτω ενέργειες:

1. Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων, Συγκεντρώσεων στους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας για την ενημέρωση, συζήτηση και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ακύρωση της διαδικασίας της «αξιολόγησης» στην πράξη.

2. Σύγκλιση έκτακτων Δημοτικών Συμβουλίων και με απόφασή τους να γνωστοποιούν τη μη εφαρμογή του Ν.4250/2014, ώστε ο Δήμαρχος να μην προχωρήσει στην έκδοση μέχρι τις 28 Απριλίου 2014, της Απόφασης για τον επιμερισμό των ποσοστών.

3. Κάλεσμα προς όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία της «αξιολόγησης» να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια υλοποίησης του Νόμου. «Κανένας εργαζόμενος να μην βάλει την υπογραφή του σε “αξιολογήσεις” που θα οδηγήσουν συναδέλφους στην απόλυση» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

από http://www.epoli.gr/