Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στην Βοιωτία με βάση την απογραφή του 2011

Κοινοποίηση στα Social Media
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη ορίζεται ο  αριθμός  των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Για την Βοιωτία ο  αριθμός  των δημοτικών συμβούλων κάθε Δήμου (και Δημοτικής Ενότητας ) ορίζεται ως ακολούθως (ο πρώτος αριθμός είναι ο πληθυσμός και ο δεύτερος των Συμβούλων):
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ Πληθυσμός /Σύμβουλοι
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 10.754 /27
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 5.968/ 15
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 4.786 /12
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 8.316/ 21
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1.596 /4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 2.824/ 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 3.896/ 10
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 36.192/33
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ 3.226 /3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 25.479 /23
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ 2.595 /2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4.892/5
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 31.372 /33
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 1.694/2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3.249/ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2.263/ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 22.788/ 24
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1.378 /2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 11.688 /27
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 2.744 /6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 8.944/ 21
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 18.992 /27
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 1.867/ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6.527/ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6.838 /10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3.760/5
Για όλη την Ελλάδα εδώ :http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=12191