Επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς η διαφήμιση στο διαδίκτυο για τις εκλογές

Κοινοποίηση στα Social Media

Επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς (πλην εκείνων των ορίων δαπανών των συνδυασμών) η διαφήμιση στο διαδίκτυο.

Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην προβολή;

Με βάση τον νόμο Ν. 3870/2010 περί εκλογικών δαπανών και την εγκύκλιο 21 που ακολούθησε στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκαθαρίζεται ο τρόπος προβολής μέσω διαδικτύου.

Τόσο ο νόμος όσο και η εγκύκλιος απαγορεύουν την παρουσίαση εκπομπών από υποψηφίους (προφανώς εννοεί εκπομπές web TV, live ή on demand) και θέτουν περιορισμό για τη συμμετοχή υποψηφίων σε τέτοιου είδους εκπομπές , ώστε οι εμφανίσεις να περιορίζονται σε μία φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες (εννοεί μία φορά ανά δικτυακό τόπο, αφού άλλωστε ανάλογος είναι και ο περιορισμός για ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς «δύο εμφανίσεις»)Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

«Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο. 2. Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

-2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας

-1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας

-1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.»

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών και των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο (23 Οκτωβρίου 2010), έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές.

β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.

Με βάση τη συγκεκριμένους περιορισμούς που θέτει ο νόμος και η συνοδευτική εγκύκλιος για τις δαπάνες και τους τρόπους προβολής υποψηφίων και συνδυασμών είναι προφανές ότι, υποψήφιοι και συνδυασμοί μπορούν να προβληθούν από το διαδίκτυο (στο πλαίσιο του ορίου δαπανών που δικαιούνται) με διαφημιστικά banners ενώ επιτρέπεται γενικά η διακίνηση προεκλογικού υλικού μέσω διαδικτύου.

Επίσης σύμφωνα με τις νεότερες διευκρινιστικές απαντήσεις του υπουργείου ο περιορισμός περιλαμβάνει τη δημοσίευση άρθρων υποψηφίων καις συνεντεύξεων υποψηφίων, αφού τις θεωρεί ως «εμφανίσεις» και άρα δεν μπορούν να δημοσιευτούν πάνω από μία σε κάθε δικτυακό τόπο. Δηλώσεις, ομιλίες, περιοδείες και άλλες προεκλογικές δραστηριοτήτες δεν περιλαμβάνονται στους περιορισμούς αφού όλα τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφική κάλυψη και δεν εμπεριέχουν οικονομική συναλλαγή.

Βέβαια η εγκύκλιος έσπευσε να απαγορεύσει την καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, απαγορεύοντας με νόμο το αυτονόητο βάσει της δεοντολογίας: ότι δηλαδή δημοσιογραφικού εργασία και ύλη, ανεξαρτήτου μορφής και περιεχομένου δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν οικονομική συναλλαγής.

Η δια νόμου απαγόρευση βέβαια, δείχνει ότι στην εποχή της διαπλοκής και της συναλλαγής το δεοντολογικά αυτονόητο δεν είναι και τόσο αυτονόητο και καταστρατηγείται από πολλούς…

Για το συγκεκριμένο θέμα ο νόμος αναφέρει: «Απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων».

Όλοι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί για υποψηφίους αλλά οι δυνατότητες δυναμικής προβολής τους από το διαδίκτυο βρίσκονται σε εφαρμογή από τις 7 Σεπτεμβρίου.

 

Πηγή: Ν. 3870/2010 περί εκλογικών δαπανών και την εγκύκλιο 21