Ανάθεση της εκπόνησης δύο μελετών του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας».

Κοινοποίηση στα Social Media
Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δύο νέες συμβάσεις, με τις οποίες το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε την εκπόνηση των δύο τελευταίων συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτη του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας».
Πρόκειται για τη ανάθεση της φυτοτεχνικής μελέτης στο γεωπόνο, κο Κατσουλάκο Ελευθέριο και των στατικών μελετών στην εταιρεία «Φ. Καρυδάκης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.»
Πρόκειται για ενέργειες που θα ολοκληρώσουν την ένταξη της υλοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου σε ένα Πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία θέατρα της Στερεάς Ελλάδας, συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.