Σημαντικές δράσεις του Σ.Π.Ο.Α.Κορινθιακού Κόλπου κατά την τελευταία τριετία 2011-2014

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», αποτελούμενος από τους 13 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη: Αιγιαλείας / Πατρέων / Ναυπακτίας / Κορινθίων / Σικυωνίων / Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης / Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων / Δωρίδος / Θηβαίων / Λεβαδέων / Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυ-ρας / Βέλου-Βόχας / Μάνδρας-Ειδυλλίας), κατά την τελευταία τριετία 2011-2014 εκπροσωπεί-ται από τα κάτωθι εκλεγμένα Μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων:

 

 • Πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ., Πνευματικός Αλέξανδρος, Δήμαρχος Κορινθίων
 • Αντιπρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ., Χαλβατζής Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος Θηβαίων
 • Τσουκαλά Μαρία, Πρόεδρος Δ.Σ. Αιγιαλείας
 • Μαυρουδής Λεωνίδας, Δημ. Σύμβουλος Αιγιαλείας
 • Παπαγεωργίου Σωτήρης, Δημ. Σύμβουλος Αιγιαλείας
 • Βανταράκης Απόστολος, Δημ. Σύμβουλος Πατρέων
 • Κουρή – Βασιλοπούλου Ήρα, Δημ. Σύμβουλος Πατρέων
 • Σιγαλός Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Πατρέων
 • Μπακαλάρος Χρήστος, Δημ. Σύμβουλος Πατρέων
 • Καρκατσούλης Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος Ναυπακτίας
 • Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Ναυπακτίας
 • Ζήμος Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Κορινθίων
 • Μπάκουλης Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος Κορινθίων
 • Σταματόπουλος Σπυρίδων, Δήμαρχος Σικυωνίων
 • Χουσελάς Ευάγγελος, Δημ. Σύμβουλος Σικυωνίων
 • Μενούνος Περικλής, Αντ/ρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Γκιολής Αναστάσιος, Δημ. Σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Κακούρος Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
 • Πέρρας Σωτήριος, Δημ. Σύμβουλος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
 • Τριανταφύλλου Χρήστος, Δημ. Σύμβουλος Δωρίδος
 • Χαραλάμπους Εμμανουήλ, Δημ. Σύμβουλος Δωρίδος
 • Σκαλής Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος Θηβαίων
 • Νίκας Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος Θηβαίων
 • Αβορίτης Δήμος, Αντ/ρχος Λεβαδέων
 • Παπαλάμπρος Βασίλειος, Αντ/ρχος Λεβαδέων
 • Πούλου Παναγιώτα, Δημ. Σύμβουλος Λεβαδέων
 • Μίχος Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
 • Πάστρας Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
 • Γεώργιος Δρίκος, Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
 • Θεοφάνης Παπαδημητρίου, Δημ. Σύμβουλος Βέλου-Βόχας
 • Ντάνος Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

 

Ο Αρίωνας συνεχίζοντας τον αγώνα που προ πολλού έχει ξεκινήσει, προώθησε σημαντικά θέματα στα πλαίσια των σκοπών και δράσεων του κατά την τριετία 2011-2014, μεταξύ δε αυτών σας γνωρίζουμε τις κάτωθι δράσεις:

 

–  Συμμετείχε στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) 15/3-5-2011, για το θέμα που συζητήθηκε: «Επανεξέταση της αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ. ΘΙ.Β.ΑΕ. κατά της με αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/39133/1962/30.4.2009 Υπουργι-κής Απόφασης, σχετικά με υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις της ως άνω εταιρείας στον όρμο Νούσας, στην ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης», προκειμένου να συμπαρασταθεί στον αγώνα του Δήμου Θίσβης για την διαφύλαξη του αρχαιολογικού του χώρου από την ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

–  Άσκησε προσφυγή μέσω δικηγόρου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/­Φ41/80220/3624/­23-08-2011 απόφασης του Υπουργού Πολι-τισμού, με την οποία εγένετο δεκτή Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/­Φ41/­39133/1962/30-4-2009 προηγούμενης από-φασης του σχετικά με υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στον όρμο Νούσας στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης.

–  Άσκησε προσφυγή μέσω δικηγόρου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της με αριθ. πρωτ. Δ10Β1002268 ΕΞ2013/932π.ε/07.01.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών, Δικτύων, Ναυτιλίας & Αιγαίου και Οικονομι-κών, βάσει της οποίας παραχωρείται απευθείας το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας και του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων στο φορέα Β.Ι.ΠΕ. της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης.

–  Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κορινθίων, κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, πραγματοποίησε επιτυχώς σύσκεψη στο Δημαρχείο Κορίνθου, με στόχο την διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Κο-ρινθιακού Κόλπου, με συμμετοχή Δημάρχων, Περιφερειαρχών, επιστημόνων του Πανεπιστη-μίου Πατρών, μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., ΕΛΚΕΘΕ και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Το αποτέ-λεσμα της σύσκεψης κωδικοποιήθηκε και κατατέθηκε στη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

–  Έλαβε μέρος σε σύσκεψη για τον Κορινθιακό Κόλπο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων & Αλιείας κ. Μαρίας Δαμανάκη, του Προέδρου της Μόνιμης Επιτροπής για το Περιβάλλον της Βουλής των Ελλήνων κ. Κώστα Καρτάλη, Βουλευτών, Περιφερειαρχών, ενώ εκ μέρους του Σ.Π.Ο.Α.Κ. παραβρέθη-καν ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, τα μέλη του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. Χαλβατζής Σταμάτης Αντιπρόεδρος, Βανταράκης Απόστολος, Κουρή Ήρα, καθώς και  μέλη οικολογικών οργανώσεων. Σκοπός αυτής, ήταν η προώθηση απαραίτητων ενεργειών για την χρηματοδότηση εκπόνησης ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Μελέτης του Κορινθια-κού Κόλπου ως ενιαίου οικοσυστήματος.

–  Ο Αρίωνας σε συνεργασία με φορείς, προκάλεσε στις 18/1/12 τη σύγκληση της Ειδικής Μό-νιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία για πρώτη φορά εξέτασε σε δύο συνεδριάσεις, το θέμα της προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, σε μία προσπάθεια να εντοπισθούν τα ανοικτά ζητήματα, οι πιέσεις, οι προκλήσεις αλλά και οι αναγκαίες λύσεις, καταλήγοντας σε σχετικό πόρισμα (το οποίο αναρτάται στο site του Σ.Π.Ο.Α.Κ www.spoak.gr με τίτλο: “Γνώμη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων για την Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου”.

–  Κλιμάκιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. επισκέφθηκε εκ νέου τη βιομηχανία Αλουμίνα Α.Ε. στην περιοχή Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί αναφο-ρικά με την απόρριψη αποβλήτων στον Κορινθιακό Κόλπο. Από 1/1/2012 η «κόκκινη λάσπη» με μικρή επεξεργασία αποθηκεύεται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης στη στεριά. Μένουν όμως, να γίνουν αρκετά βήματα ώστε να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση του υπολείμματος και των υγρών αποβλήτων .

–  Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θίσβης (Δομβραίνα) και στη συνέχεια επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και συζήτηση με τους υπεύθυνους της Σωληνουργείας Κορίν-θου για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής και την λειτουργία του Λιμανιού της Νού-σας στον Κορινθιακό.

–  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Κλιματική Αλλαγή, ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. διοργάνωσε Διημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Κορινθιακός Κόλπος» στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 2012, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας. Συμμετείχαν βου-λευτές, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων, σχολεία με συ-νοδεία εκπαιδευτικών, καθώς και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με θεατρικό δρώμενο.

–  Διεξήχθη διαγωνισμός λογοτύπου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. μεταξύ μαθητών γυμνασίου και λυκείου των 13 Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και απονεμήθηκαν βραβεία κατά την διάρκεια της εν λόγω Διημερίδας στα κάτωθι σχολεία: 1ο βραβείο (500 €) Γυμνάσιο Αντίκυρας, 2ο βραβείο (350 €) 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου και 3ο βραβείο (200 €) Γυμνάσιο Λουτρακίου.

–  Υπέβαλε αίτημα προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Π.Σ. Δυτ. Ελλάδος, περί απόρριψης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της αναδόχου εταιρείας κατασκευής της Ολυμπίας Οδού (Κορίνθου – Πατρών), η οποία κατετέθη στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (Δ/νση Περιβ/ντος) προς έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λήψη υλικών επί-στρωσης της Ν.Ε.Ο. εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, καθώς και απαγόρευσης των αμμοληψιών.

–  Πάρθηκε απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. περί κατάρτισης και υποβολής πρότασης του Συν-δέσμου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE 2014-2020, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΚΕΘΕ και άλλους φορείς.

–  Επιπρόσθετα ο Αρίωνας, τιμώντας τους Δήμους-Μέλη του, συνέχισε τις εκτός έδρας του μετακινήσεις συνεδριάζοντας και στους Δήμους Σικυωνίων, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Θηβαίων.

Υπογραμμίζεται ότι, ο ρόλος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. είναι καθοριστικός και η αποστολή του σημα-ντική για να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια και αποστολή που ο ιδρυτικός νόμος του αναθέτει, για την Προστασία και την Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου.