Οι παγίδες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης…

Κοινοποίηση στα Social Media

Για πρώτη φορά εφέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα διαπιστώσουν ότι…
ορισμένοι κωδικοί (οι πιο σημαντικοί) είναι προσυμπληρωμένοι και δεν μπορούν να παρέμβουν στα στοιχεία που έχουν αναγραφεί.

Πρόκειται για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις καθώς και τους παρακρατούμεους και αναλογούντες φόρους από μισθούς, συντάξεις αλλά και ελευθέρια επαγγέλματα.

Τα λογιστήρια των επιχειρήσεων έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά αρχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων βάσει των οποίων προσυμπληρώνονται οι φορολογικές δηλώσεις.
Στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λάθος ή παράλειψη έχει δύο επιλογές. Η πρώτη να επικοινωνήσει με την επιχειρήση που έχει εργαστεί ή το ασφαλιστικό ταμείο που λαμβάνει σύνταξη και να ενημερώσει ότι δεν υπάρχει στη δήλωσή του το ποσό που έλαβε και ο φόρος που παρακρατήθηκε και αναλογεί. Το ίδιο θα πράξει αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία. Εφόσον η επιχείρηση προσθέσει τα πραγματικά στοιχεία του φορολογούμενου τότε θα μπορέσει να προχωρήσει η υποβολή της δήλωσης.

Αντίθετα, αν τα στοιχεία δεν είναι σωστά ή είναι ελλειπή τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναγράψει τα ποσά που λείπουν σε νέο κωδικό. Σε αυτήν την περίπτωση όμως θα κληθεί στην εφορία να προσκομίσει τις βεβαιώσεις αποδοχών από κάθε πηγη εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του κάνει δεκτές τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το φορολογικό έτος 2014.

Όον αφορά στους προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 σε ημερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. επισημάνθηκαν τα εξής:

1ον. Για αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών ή εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεων από τις βεβαιώσεις αποδοχών θα προσυμπληρώνονται στη δήλωση μόνο οι κωδικοί παρακρατούμενων φόρων και όχι οι κωδικοί των εισοδημάτων.

2ον. Για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς (βρίσκονται σε πορτοκαλί πλαίσιο) δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής η αλλαγής.

3ον. Οι κωδικοί 343 – 344 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και οι αντίστοιχοι κωδικοί 345 – 350 για παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης μπορούν να συμπληρωθούν μόνο σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης δεν έχει στείλει στην Γ.Γ.Π.Σ. βεβαίωση αποδοχών. Το σύστημα δεν επιτρέπει να συμπληρώνονται – διορθώνονται όταν ήδη έχουν σταλεί από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών στη ΓΓΠΣ.

4ον. Οι κωδικοί 611, 612 συμπληρώνονται από τους Ελεύθερους επαγγελματίες μόνο στην περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί από κάποιον υπόχρεο σε παρακράτηση η αντίστοιχη βεβαίωση…

από http://nonews-news.blogspot.gr/