3500 ευρώ το μήνα και 60.000 ευρώ “αέρα” για το ΞΕΝΙΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης για το δημοτικό ακίνητο «Τουριστικό Περίπτερο ΞΕΝΙΑΣ» στην Κρύα Λιβαδειάς, η δέσμευση της δημοτικής αρχής για πλήρη αποκατάσταση του κτηρίου μετά τις ζημιές που υπέστη εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς και επαναλειτουργία του ως χώρου αναψυχής με οικονομικό όφελος για το Δήμο, όπως προκύπτει από τα κάτωθι:
Η αποκατάσταση του κτηρίου έγινε κατόπιν μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η δαπάνη για την αποκατάσταση του κτηρίου μετά τη δημοπράτηση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.» ανήλθε στο συνολικό ποσό των 230.591,21€.
Σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου στην εταιρεία ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ Ο.Ε. συμφωνήθηκε η μίσθωση του ακινήτου για δώδεκα έτη με μηνιαίο μίσθωμα 3.500 ευρώ με ετήσια αναπροσαρμογή του. Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής κατέβαλε προς τον Δήμο Λεβαδέων το αντίτιμο των έξι πρώτων μισθωμάτων με το χαρτόσημο συνολικού ποσού 21.756,00 € καθώς και το αντίτιμο τεσσάρων μισθωμάτων ως εγγύηση, συνολικού ποσού 14.000,00 €. Επίσης έχει καταβληθεί εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των 60.000,00 €, ως άυλη εμπορική αξία του ακινήτου. Ως εκ τούτου ο Δήμος έχει εισπράξει ήδη 95.756,00 €
Στο τέλος της μίσθωσης του ακινήτου, μετά από δώδεκα έτη, ο Δήμος θα έχει εισπράξει τουλάχιστον 504.000,00 € χωρίς να έχει υπολογισθεί η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος.
Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφές οικονομικό όφελος για τον Δήμο, αλλά κυρίως η πλήρης αποκατάσταση του τουριστικού περιπτέρου αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Λεβαδέων για την ανάδειξη της μοναδικής σε φυσικό κάλλος περιοχής της Κρύας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του φωτισμού στην Έρκυνα, η επαναλειτουργία του Ιστορικού – Εθνολογικού Μουσείου Λιβαδειάς, η λειτουργία του συνόλου του εκθεσιακού χώρου στο ισόγειο του Νερόμυλου καθώς και η υπό εξέλιξη αναστήλωση του Τρίχινου Γεφυριού.
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδρομής πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα για το σύνολο των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής.