Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1ο : Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 37 καταστήματος  της Δημοτικής Αγοράς Θήβας.

2ο : Κατάρτιση όρων για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον αιγιαλό και τις παραλίες των  Τοπικών Κοινοτήτων Χωστίων, Λεύκτρων, Δομβραίνας και Ξηρονομής Δήμου Θηβαίων, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή, Τμήμα Εσόδων