Οι νέες φορολογικές κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές των αγροτών

Κοινοποίηση στα Social Media

Στη νέα κλίμακα φορολογίας για μισθωτούς και συνταξιούχους, εντάσσονται για φέτος και οι αγρότες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1085/2014, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, θεσπίζεται νέα κλίμακα που θα αποτελείται από τρία κλιμάκια, αντί των 8 που ίσχυαν, με ανώτερο συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ, αντί του 45% που εφαρμοζόταν για εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ. Η πρώτη κλίμακα είναι μέχρι 25.000 ευρώ, η δεύτερη 42.000 ευρώ (25.000 + 17.000) και η τρίτη άνω των 42.000 ευρώ. Αναλυτικότερα η κλίμακα φορολογίας για τους αγρότες έχει ως εξής:

 

Κλιμάκια

εισοδημάτων

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

Κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Σύνολο

Φόρου

25.000 ευρώ 22% 5.500 ευρώ 25.000 ευρώ 5.500 ευρώ
17.000 ευρώ 32% 5.440 ευρώ 42.000 ευρώ 10.940 ευρώ
Υπερβάλλον 42%

 

 

Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) για το καθαρό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις αναφέρονται τα εξής:
Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων, αλλά αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται, με το τυχόν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος.
Για το εισόδημα όμως αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του φόρου.
Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται ο συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων των δύο επιμέρους εισοδημάτων (μισθωτές και γεωργικά), και μετά θα εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου βάσει των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 με την προσκόμιση αποδείξεων.
Διευκρινίζεται ότι το γεωργικό εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται αυτοτελώς, με την κλίμακα των μισθωτών. Η διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι το οικονομικό έτος 2013, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2238/1994. Το άρθρο 42 καταργείται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά.

από http://www.agrotypos.gr/