Συνεδριάζει την Πέμπτη το απόγευμα το ΔΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου την Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014 και ώρα 19:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1       Περί της εξέτασης αιτήματος των μαθητών της Δ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλιάρτου.

2       Περί  έγκρισης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορα  γνωμοδότηση για διέλευση

αγωγού φυσικού αερίου από σταθμό Τ.Κ Μαυρομματίου.

3       Περί  έγκρισης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά προσωρινή παραχώρηση

χώρου στην εταιρεία ’’Χωροτεχνική ΑΤΕ’’ , για εγκατάσταση εργοταξίου του έργου’’ΔΙΚΤΥΑ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ’’.

 

4       Περί της αποδοχής πίστωσης 350.000,00Ευρώ για το έργο<<ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ>>, του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

5       Περί της έγκρισης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου <<ΔΙΚΤΥΑ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ>>, του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

6       Περί της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και Δήμου

Ορχομενού.

7       Περί της σύστασης επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων  του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

έτους 2014.

8       Περί της έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών  του έργου ’’Ανάπλαση

Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ Άσκρης.

9       Περί της αποδοχής μελέτης ’’Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ξυρόβρυσης Θεσπιών’’.

10       Περί της έγκρισης της υπό αριθ. 40/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά την

παραχώρηση οικίας του Δήμου σε μονογονεική οικογένεια (πρώην Μπενέκου).

11       Περί έγκρισης της υπό αριθ.50/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά την

διαγραφή παγίων και τελών ύδρευσης.

12       Περί του καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2014 και αριθμού θέσεων υδρονομέων.

13       Περί της πρόσληψης έξι (6) υδρονομέων άρδευσης για τις Τοπικές Κοινότητες Σωληναρίου ,

Υψηλάντη , Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

14       Περί της έγκρισης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας για καθορισμό όρων της εμποροπανήγυρις

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

15       Περί της εγκατάστασης δικτύου info kiosk για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

16       Περί της εγκατάστασης και εκπαίδευσης στη χρήση και παραμετροποίηση των λογισμικών

διαχείρησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

17       Περί της εγκατάστασης και εκπαίδευσης στη χρήση και παραμετροποίηση του λογισμικού

διαχείρησης fleet Tracking του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

18       Περί αναμορφώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2014.

19       Περί της αποδοχής και κατανομής ΣΑΤΑ/2014 1η και 2η εντολή για έργα και επενδυτικές

δραστηριότητες.

20       Περί αποδοχής ποσού 101.788,81Ευρώ ΚΑΠ μηνός Μαρτίου 2014.

21       Περί αποδοχής ποσού 1.286,27Ευρώ πρόστιμα ΚΟΚ από 3/1/2014 έως 3/3/2014.