Σε διαθεσιμότητα γιατροί πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Δυσάρεστες εκπλήξεις για τους γιατρούς και τους οδοντίατρους των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ έκρυβε η προχθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή.

Με τροπολογία που κατετέθη και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών, από την ερχόμενη Τρίτη 8 Απριλίου το ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε από τα νοσοκομεία του ΙΚΑ στο ΕΣΥ τίθεται για ένα μήνα σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Με τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας, οι γιατροί / οδοντίατροι, μετατάσσονται, εάν είναι μόνιμο προσωπικό, και μεταφέρονται, εάν είναι προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανικές θέσεις μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης που συστήνονται για τον σκοπό αυτό στους φορείς όπου ήδη υπηρετούν.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια «εξομοίωση» των εργασιακών σχέσεων γιατρών εντός νοσοκομείων ΕΣΥ, αφού και οι περίπου 280 γιατροί πρώην ΙΚΑ θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Έτσι από τη στιγμή που θα ισχύσει η διαθεσιμότητα και εντός επτά εργάσιμων ημερών, οι γιατροί θα πρέπει να κάνουν δήλωση αποδοχής της νέας του θέσης, ενώ όσοι ασκούν παράλληλο ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει κατά τον χρόνο ανάληψης υπηρεσίας να προσκομίσουν πράξη περαίωσης του ελεύθερου επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι 15νθήμερη περίοδος διαθεσιμότητας προβλέπεται για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (πολύτεκνοι, ανάπηροι κ.α).

από http://www.enikos.gr/