Αυτοί είναι οι επαγγελματίες για τους οποίους θα ισχύει η παρακράτηση φόρου 20% [λίστα]

Κοινοποίηση στα Social Media

Το υπουργείο Οικονομικών προσδιόρισε τις επαγγελματικές ομάδες για τις οποίες θα εξακολουθήσει να ισχύει η παρακράτηση 20%, που προβλέπεται στο άρθρο 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Για λόγους χρηστής διοίκησης, παρόλο που δεν υφίσταται πλέον η έννοια του «ελεύθερου επαγγελματία» στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, γίνεται δεκτό ότι η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται για όσα ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς του ν. 2238/1994.

Η παρακράτηση 20% θα εφαρμόζεται σε όσους ασκούν το επάγγελμα του:

 1. κτηνιάτρου
 2. φυσιοθεραπευτή
 3. βιολόγου
 4. ψυχολόγου
 5. μαίας
 6. δικηγόρου
 7. συμβολαιογράφου
 8. άμισθου υποθηκοφύλακα
 9. δικαστικού επιμελητή
 10. αρχιτέκτονα
 11. μηχανικού
 12. τοπογράφου
 13. χημικού
 14. γεωπόνου
 15. γεωλόγου
 16. δασολόγου
 17. ωκεανογράφου
 18. σχεδιαστή
 19. δημοσιογράφου
 20. συγγραφέα
 21. διερμηνέα
 22. ξεναγού
 23. μεταφραστή
 24. καθηγητή ή δασκάλου
 25. καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη
 26. ηθοποιού
 27. εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού
  καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης
 28. χορευτή
 29. χορογράφου
 30. σκηνοθέτη
 31. σκηνογράφου
 32. ενδυματολόγου
 33. διακοσμητή
 34. οικονομολόγου
 35. αναλυτή
 36. προγραμματιστή
 37. ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων
 38. λογιστή ή φοροτέχνη
 39. αναλογιστή
 40. κοινωνιολόγου
 41. κοινωνικού λειτουργού
 42. εμπειρογνώμονα
 43. ομοιοπαθητικού
 44. εναλλακτικής θεραπείας
 45. ψυχοθεραπευτή
 46. λογοθεραπευτή
 47. λογοπαθολόγου
 48. λογοπεδικού

Πηγή: www.iefimerida.gr