Το τελικό σχέδιο για την υπεραξία στα ακίνητα

Κοινοποίηση στα Social Media

Οριστική λύση στον γρίφο υπολογισμού του φόρου υπεραξίας, που είχε παγώσει τους τελευταίους μήνες τις μεταβιβάσεις ακινήτων, δίνει ο νόμος που ψηφίστηκε την Κυριακή στην Βουλή, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Συγκεκριμένα, τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995 απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας 15%, ενώ για τα υπόλοιπα ο φόρος θα υπολογίζεται ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης τους.

Δηλαδή θα προσδιορίζεται διαφορετικά εάν αποκτήθηκε μέσω κληρονομιάς ή γονικής παροχής και διαφορετικά εάν αγοράστηκε. Ταυτόχρονα και ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου που μεταβιβάζεται, καθιερώνονται συντελεστές απομείωσης της αξίας, οι οποίοι κλιμακώνονται με βάση τα χρόνια ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρχει φορολόγηση για υπεραξία μέχρι 25.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο τουλάχιστον για 5 έτη και δεν πραγματοποίησε άλλη αγοραπωλησία ακινήτου το διάστημα αυτό.

Παράλληλα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Καθημερινής, απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας οι μέτοχοι εισηγμένων που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών μιας εταιρείας ή εφόσον έχουν αποκτήσει τις μετοχές πριν από την 1-1-2009.

από http://www.enikos.gr/