Τι θα ισχύσει για ενοίκια και αποδοχές του 2013 που δεν καταβλήθηκαν

Κοινοποίηση στα Social Media

Με νομοθετικές διατάξεις έλυσε τελικά το υπουργείο Οικονομικών τα θολά σημεία στις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση ανείσπρακτων ενοικίων και τόκων το 2013, ή δεδουλευμένων αποδοχών οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί.

Τι θα ισχύει πλέον:

Ανείσπρακτοι τόκοι και ανείσπρακτα ενοίκια, στη διάρκεια του 2013, μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο και να μην φορολογηθούν ως εισόδημα.

Για ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2013 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε χρόνο μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών.

Πηγή: www.iefimerida.gr