Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ωφελεί των Έλληνα φορολογούμενο

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Έλληνας φορολογούμενος όχι μόνο δεν έχει επιβαρυνθεί από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, αλλά ακριβώς το αντίθετο, έχει ωφεληθεί. Οταν ξεκίνησαν τα κεφαλαιακά προβλήματα στις ελληνικές τράπεζες λόγω του κουρέματος, μέσω του PSI, στα ελληνικά ομόλογα που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους, το ΤΧΣ προικοδοτήθηκε με 50 δις ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, για να στηρίξει με νέα κεφάλαια τις τράπεζες.

Μπορεί το ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ έχει δαπανήσει περίπου 40 δις ευρώ στο τραπεζικό σύστημα, αλλά μέσω της επαναγοράς των κουρεμένων ομολόγων από το κράτος, κέρδισε περίπου 35 δις ευρώ, ενώ σήμερα υπάρχουν στην κατοχή του (μέσω του ΤΧΣ), τραπεζικές μετοχές αξίας περίπου 21 δις ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι το ισοζύγιο οφέλους – κόστους είναι θετικό κατά 16 δις ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο και με ανοδική τάση, βάση των θετικών δειγμάτων βελτίωσης της οικονομίας μας.

Ειδικότερα στην περίπτωση της Eurobank, το ΤΧΣ διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των μετοχών της, αφού του δίνεται η δυνατότητα να τις διαθέτει όποτε αυτό θεωρεί ότι οι τιμές στην αγορά είναι ικανοποιητικές, σε σύγκριση με τις μετοχές των υπολοίπων τριών συστημικών τραπεζών, για τις οποίες δεσμεύεται από την έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς (warrants), που έχουν στην κατοχή τους ιδιώτες – μέτοχοι. Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ έχει δαπανήσει περίπου 40 δις ευρώ στο τραπεζικό σύστημα, αλλά μέσω της επαναγοράς των κουρεμένων ομολόγων από το κράτος, κέρδισε περίπου 35 δις ευρώ, ενώ σήμερα υπάρχουν στην κατοχή του (μέσω του ΤΧΣ), τραπεζικές μετοχές αξίας περίπου 21 δις ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι το ισοζύγιο οφέλους – κόστους είναι θετικό κατά 16 δις ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο και με ανοδική τάση, βάση των θετικών δειγμάτων βελτίωσης της οικονομίας μας.

Συμπερασματικά, επιβάλλεται η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος και αυτό γιατί η μη αναμενόμενη το 2011 μεγαλύτερη επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δύο έτη 2012 και 2013 που με τη σειρά της επέφερε την επίσης μη αναμενόμενη περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους στο ακέραιο και στην ώρα τους.

από http://www.paraskhnio.gr/