Ποινές φυλάκισης για τρεις αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κοινοποίηση στα Social Media

H υπόθεση έκδοσης εικονικών τιμολογίων για ανεκτέλεστα τεχνικά έργα, που είχε αποκαλυφθεί, μετά από έλεγχο του ΣΔΟΕ, στα λογιστικά βιβλία εργοληπτικής εταιρίας, οδήγησε στην επιβολή ποινών φυλάκισης για τρεις αιρετούς τής τότε Δημοτικής Αρχής Αλυκών στη Ζάκυνθο, καθώς και του εργολήπτη των προαναφερόμενων έργων.

Συγκεκριμένα, σε οκταετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο εργολήπτης, που εξέδωσε εικονικό τιμολόγιο, αξίας 1.000.000 ευρώ, για έργα στον προαναφερόμενο Δήμο, την περίοδο 2004 – 2006, τα οποία όπως αποδείχτηκε δεν είχαν εκτελεστεί.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου Πατρών καταδικάστηκαν, ο τότε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σε εξαετή φυλάκιση καθώς και δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε μικρότερες ποινές, επειδή είχαν ψηφίσει την εξόφληση του συγκεκριμένου τιμολογίου.

Όλοι οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι.

από http://www.epoli.gr/