Τι αποζημίωση θα λάβουν όσοι απολυθούν από το Δημόσιο -Πώς θα υπολογίζεται

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται η αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων, που βλέπουν την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο, προβλέπεται βάσει του πολυνομοσχεδίου και ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου, κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας όλο το διάστημα που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας.

Η αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Παράλληλα οι υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία.

Επίσης, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται πως οι αποδοχές διαθεσιμότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, καταλογίζονται στην ως άνω αποζημίωση απόλυσης, την οποία και μειώνουν αναλόγως ως εξής:

  • Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία (3) έτη δεν καταλογίζεται κανένα ποσό.
  • Για υπηρεσία από τρία (3) έτη και μία ημέρα έως έξι (6) έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα.
  • Για υπηρεσία από έξι έτη και μία ημέρα έως δώδεκα έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα, για υπηρεσία από δώδεκα έτη και μία ημέρα έως δεκαοκτώ έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο μηνών
  • Για υπηρεσία από δεκαοκτώ έτη και μία ημέρα έως είκοσι τέσσερα έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τριών μηνών.
  • Για υπηρεσία από είκοσι τέσσερα έτη και μία ημέρα και άνω καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων μηνών.

Τι ισχύει για όσους δικαιούνται επίδομα ανεργίας

Οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται επίδομα ανεργίας, όπως επίσης και όλες εκείνες οι παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ, ενώ για τις έγκυες που μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, το διάστημα μέχρι την οριστική απόλυσή τους θα παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον 12 μήνες.

Πηγή: www.iefimerida.gr