Με μεγαλύτερο αριθμό πυλών άρχισε τη λειτουργία του κανονικά το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση πιστοποίησης των φορέων υποβοήθησης για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες. Με την υπογραφή αυτής της απόφασης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί έγκαιρα, την, από το 2013, εξαγγελία του, για μεταρρύθμιση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δηλαδή τις αιτήσεις ΟΣΔΕ.

 

Με την ολοκλήρωση των προετοιμασιών και υπογραφή της απόφασης πιστοποίησης, η  διαδικασία αυτή καθίσταται πλέον ανοιχτή, δηλαδή φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι αγρότες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 

α) διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό

β) διαθέτουν το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό και

γ) έχουν πιστοποιηθεί.

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή του ΥπΑΑΤ προέβη στις απαραίτητες διαδικασίες της αξιολόγησης για την πιστοποίησης των φορέων. Οι προϋποθέσεις τέθηκαν με κριτήρια που εξασφαλίζουν την ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων και την αποφυγή προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από την ανάγκη κατάθεσης πρόσθετων δικαιολογητικών από τους αγρότες.  Το έργο της παραλαβής των αιτήσεων ενίσχυσης αποτελεί ένα εξαιρετικά ογκώδες και σύνθετο έργο. Απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία στα ζητήματα που αφορούν στις αγροτικές ενισχύσεις και επαρκή γνώση των αγροτικών περιοχών, προκειμένου να καθίσταται εύκολος και αρτιότερος ο εντοπισμός και η ψηφιοποίηση περίπου 6 εκατομμυρίων αγροτεμαχίων για 750.000 γεωργούς. Όμως χάρις στην υλικοτεχνική υποδομή που ανέπτυξε  και αναπτύσσει το ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ η διαδικασία αυτή είναι  ψηφιοποιημένη 100%

μειώνοντας σημαντικά το κόστος για την ενεργοποίηση από τους αγρότες και το διοικητικό βάρος των υπηρεσιών.

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι:

  • ο κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μόνος του τη δήλωση ΟΣΔΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη κατά τις πέντε πρώτες ημέρες λειτουργίας τους συστήματος αιτήθηκαν και έλαβαν κωδικούς για την υποβολή on-line αιτήσεων ΟΣΔΕ 1.187 δικαιούχοι στην πλειοψηφία τους νέοι αγρότες.

 

Με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης λαμβάνουν κατ’ αρχήν πιστοποίηση αρκετοί πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών (Περιφέρειες, μεμονωμένοι αγρότες) και ενώσεις τους καθώς και σχήματα μεμονωμένων γεωτεχνικών ή ενώσεων. Συνολικά θα λειτουργήσουν 239 σημεία υποβολής των αιτήσεων (πύλες) για το έτος 2014 έναντι των 60 περίπου που λειτούργησαν το 2013.

 

  • Όλοι οι δικαιούχοι ενίσχυσης μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα κάποιον από τους πιστοποιημένους φορείς, ανεξάρτητα εάν κάποια στιγμή εξουσιοδότησαν κάποιον φορέα για τη συλλογή της αίτησής τους.
  • Η πιστοποίηση των φορέων δεν τελειώνει το 2014. Με βάση τη διαδικασία μπορούν και άλλοι φορείς να πιστοποιηθούν ως  Α’ και Β’ βαθμού και τα επόμενα χρόνια (έως το 2020).
  • Οι πιστοποιημένοι φορείς αξιολογούνται και ελέγχονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν και η πιστοποίηση τους ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν εκτελούν σωστά τα καθήκοντα τους.

 

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή των πρώτων αιτήσεων ΟΣΔΕ 2014 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση. «Το άνοιγμα των ψηφιακών βάσεων του Υπουργείου θα συνεχιστεί και σε άλλους τομείς, ώστε ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες στους αγρότες και σε όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Στόχος μας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους. Στο πλαίσιο του e-YΠΑΑΤ από 23.3.2014  είναι διαθέσιμη, στο Διαδικτυακό Τόπο του ΥπΑΑΤ, και η Ιστοσελίδα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Αλιείας (ΟΣΠΑ) www.alieia.minagric.gr , η οποία και θα διευκολύνει την εφαρμογή της νέας ΚΑλΠ και τη συμμόρφωση της χώρας μας στις κοινοτικές υποχρεώσεις της. Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΣΠΑ, έρχεται ως απόρροια της προσπάθειας που κάνουμε στο ΥπΑΑΤ, για την ψηφιακή αναβάθμιση του Υπουργείου και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες.

Μέσω της ευρυζωνικότητας που προωθούμε, ακόμα στις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές (στις λεγόμενες λευκές περιοχές), οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (αλιείς, έμποροι κτλ.) θα μπορούν μέσω του συστήματος να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, ενώ θα υπάρχει ειδικό ασφαλές τμήμα, προσβάσιμο για το κοινό για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, το ΥπΑΑΤ, υλοποιεί δράσεις, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, καταναλωτές στη μορφή του one-stop-shop. Όλα αυτά τα συστήματα θα συνδυάζονται καιμε  τον ψηφιακό χάρτη, δηλαδή με τις γεωχωρικές πληροφορίες του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), πράγμα που θα καταστήσει τα ψηφιακά συστήματα του Υπουργείου, πιο χρήσιμα».