ΑΣΕΠ: Νέοι επικαιροποιημένοι πίνακες για τους Σχολικούς Φύλακες

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο πλαίσιο της διαδικασίας «κινητικότητας» των υπαλλήλων των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων (υπ’ αριθ. 9/2014 Ανακοίνωση), οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς «διαθεσιμότητας», δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι, παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, του Υπουργείου Υγείας, μεταβολές στη μοριοδότηση ορισμένων Σχολικών Φυλάκων, ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας.

Οι μεταβολές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθουν αλλαγές στη σειρά κατάταξης και διάθεσης των τελικών πινάκων που ανακοινώθηκαν στις 21.03.2014.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1992), όπως ισχύει, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. νέοι, επικαιροποιημένοι, τελικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων.

Ο επικαιροποιημένος τελικός πίνακας διάθεσης, όπως εκδόθηκε από τo αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Υγείας.

Οι νέοι πίνακες κατάταξης, διάθεσης και παραμονής σε διαθεσιμότητα ΕΔΩ

από http://www.epoli.gr/