Δημόσιο: Διαθεσιμότητα τέλος – Από προσλήψεις ως μεταθέσεις και μετατάξεις όλα θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ

Κοινοποίηση στα Social Media

Από το ερχόμενο καλοκαίρι, οπότε και θα είναι έτοιμος ο νέος μηχανισμός, αλλάζουν όλα στο Δημόσιο.

Μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ θα είναι αυτό που θα κρίνει τα πάντα απλοποιώντας τις διαδικασίες που σήμερα απαιτούν ως και 80 υπογραφές για μια μετάθεση, ενώ καταργείται κάθε έννοια διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Έθνος” το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει έναν μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας ο οποίο θα περιλαμβάνει πέντε στάδια.

Σε πρώτη φάση θα γίνεται καταγραφή κενών θέσεων στις υπηρεσίες. Το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει διαγωνισμούς για την κάλυψη των κενών θέσεων δύο φορές το χρόνο.

Ο διαγωνισμός θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ και σε αυτών θα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι κριθούν από την υπηρεσία τους απαραίτητοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης και στη συνέχεια θα ακολουθεί η φάση της μοριοδότησης από το ΑΣΕΠ βάσει εμπειρίας, προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων.

Όσοι συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία βάσει κριτηρίων θα τοποθετούνται στις νέες θέσεις εντός ενός μηνός.

από http://www.newsit.gr/