Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με 15, 25 και 35 χρόνια

Κοινοποίηση στα Social Media

Τρεις χρονικοί σταθμοί καθορίζουν την ηλικία αλλά και το ποσό σύνταξης για 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους σε όλα τα Ταμεία:

– Πρώτος σταθμός είναι τα 15 έτη ασφάλισης.

– Δεύτερος τα 25.

– Τρίτος τα 35 έτη ασφάλισης.

Ελάχιστο χρονικό όριο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα 15 έτη ασφάλισης, οποτεδήποτε και αν συμπληρωθούν. Από το 2011 και μετά η 15ετία για έξοδο στη σύνταξη μπορεί να συμπληρωθεί και με αναγνώριση πλασματικών ετών, αρκεί οι ασφαλισμένοι να έχουν ήδη 12 έτη από πραγματική ή και προαιρετική ασφάλιση.

Προσοχή όμως γιατί τα χρόνια που μπορούν να αναγνωριστούν έχουν περιορισμένη εφαρμογή, ειδικά όταν πρόκειται να συμπληρωθεί η 15ετία. Αντίθετα, όταν πρόκειται για σύνταξη με περισσότερα από 15 έτη, τότε οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν περισσότερους πλασματικούς χρόνους.

Δείτε το δημοσίευμα.

 

από http://www.enikos.gr/