Πώς θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί -Γονείς και μαθητές μπορεί να έχουν λόγο σε αυτό

Κοινοποίηση στα Social Media

Η άποψη των γονιών και των μαθητών θα συνυπολογίζεται, σε μικρό βαθμό, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι μία από τις σκέψεις τις οποίες επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας, για τη σχετική διαδικασία, με το σχέδιο να μπαίνει σε τελική φάση.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή γονιών και μαθητών στην αξιολόγηση, αν υιοθετηθεί τελικά -καθώς είναι υπό επεξεργασία η ιδέα-, θα γίνει μέσω ερωτηματολογίων που θα τους διανεμηθούν, σύμφωνα με «Τα Νέα». Στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν πως αν τελικά προχωρήσει αυτό το πλάνο, η γνώμη των γονιών θα μετρά λίγο ή θα ζητείται για συμβολικούς λόγους, ώστε να μην εξελιχθεί η διαδικασία σε μέσο αθέμιτης πίεσης γονιών προς εκπαιδευτικούς.

Στο μεταξύ, η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών θα γίνει σε τρεις φάσεις, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της όλα τα σχετικά στοιχεία θα καταχωρούνται στο ψηφιακό δελτίο του κάθε εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το «Εθνος».

Αν κάποιος δάσκαλος ή καθηγητής χαρακτηρίζεται «ελλιπής, θα πρέπει να αναφέρεται και η αντίστοιχη πρόταση επιμόρφωσής του, προκειμένου να βελτιώσει τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν. Σε ενημερωτικό φυλλάδιο 314 σελίδων, που διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια σεμιναρίου για στελέχη εκπαίδευσης το οποίο διεξήχθη το προηγούμενο τριήμερο, περιγράφονταν τόσο η διαδικασία, όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Αρχικά ο εκπαιδευτικός θα συναντάται με τον αξιολογητή, στη συνέχεια ο δεύτερος τον παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και στην τρίτη φάση γίνονται νέες κατ’ ιδίαν συζητήσεις όπου ο εκπαιδευτικός ακούει τα θετικά στοιχεία της δουλειάς του όπως και το τι θα μπορούσε να βελτιώσει.

Στη συνέχεια καταχωρούνται ηλεκτρονικά οι βαθμολογίες των εκπαιδευτικών, στο ψηφιακό δελτίο, όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται και το πώς χαρακτηρίζεται ο κρινόμενος (ελλιπής 0-30 βαθμοί, επαρκής 31-60, πολύ καλός 61-80, εξαιρετικός 81-100).

Πηγή: www.iefimerida.gr