ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ | Τί ισχύει για έσοδα και δαπάνες

Κοινοποίηση στα Social Media

Με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο προς την Τράπεζα της Ελλάδας, όσο και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 3 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α’) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών καθώς και των υποψηφίων, θα διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών, που τηρούνται σε Τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, των δε δαπανών σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους τους.
Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψηφίου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου ή του οριζόντιου διαχειριστή των οικονομικών τού Συνδυασμού.
Επισημαίνεται ότι, σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους, ο ορισμός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός, οπότε – εφόσον δεν υπάρχει διαχειριστής – η ευθύνη για την οικονομική διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στον επικεφαλής του Συνδυασμού.
Οι καταθέσεις επιτρέπονται μόνο εφόσον γίνεται επώνυμα και εφόσον προηγουμένως έχει εξασφαλισθεί η ρητή συναίνεση των προσώπων, στο όνομα των οποίων τηρούνται οι ανωτέρω λογαριασμοί.
Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν – με ευθύνη της Τράπεζας – το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του καταθέτη.
από http://www.epoli.gr/