880.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την υπογραφή του υπουργού εσωτερικών Γιάννη Μιχελάχη αποφασίστηκε η απόδοση στο Δήμο Λεβαδέων του ποσού των 880.919,15 ευρώ.

Το Υπουργείου Εσωτερικών θα κατανείμει συνολικά 112.752.087,50 € σε 65 Δήμους όλης της χώρας από το λογαριασμό  που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με τη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεις, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2014 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους.

Στην απόφαση αυτή, με ημερομηνία την 20η Μαρτίου 2014, από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας συμπεριλαμβάνεται μόνο ο Δήμος Λεβαδέων. Καλό θα ήταν οι δημοτικές αρχές να ενημερώσουν τους Δημότες τους για τη διαχείριση, καθώς και την ακριβή διανομή των χρημάτων αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια, σε μια περίοδο όπου όλοι μας μετράμε και τα λεπτά του ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας.

Το ποσό των 112.752.087,50 € αποτελεί έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τέλος παρακαλούνται οι Δήμοι να γνωρίσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών έως τη Παρασκευή 11.4.2014 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2014.